VIỆT HÓA KỸ NĂNG REMAKE DỊCH TINH - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Dịch Tinh - 弈星

 I.GIỚI THIỆU - Tướng Vương Giả Vinh Diệu

 Vai trò : Pháp Sư

 Video tham khảo


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator: Lapis Lazuli )


Nội tại :Khí hợp.

Thời gian hồi chiêu: 120.

Khi nhận đòn chí mạng , Dịch Tinh sẽ miễn nhiễm với mọi sát thương và tăng tốc chạy trong 1s, đòng thời dưới chân sẽ xuất hiện một quân cờ. Sau khi tung chiêu trúng kẻ địch, sẽ tích 1 dấu ấn ở địch. Tích đủ 4 dấu ấn sẽ xuất hiện quân cờ vây dưới chân kẻ địch và gây sát thương phép. Quân cờ đó sẽ bị cờ trận hút vào ( Nếu quân cờ đó nằm trong cờ trận (chiêu 2) và làm giảm tốc chạy của kẻ địch.

Bàn cờ sẽ tích lũy vĩnh viễn một quân cờ nội tại.

Mỗi quân cờ nội tại sẽ +1 sát thương phép.

Kích sát / hỗ trợ kích sát / mỗi 60s sẽ +5 cờ nội tại.


Kỹ năng 1:

Thời gian hồi chiêu: 1,5 - 1s

Phi cờ theo hướng chỉ định, gây 120(+11%AP) sát thương phép, quân cờ này tồn tại trong 12s. Tung trúng kẻ địch sẽ giảm CD skill 2 0.5s. 6 giây sẽ tích 1 quân cờ. Tối đa 2 tích lũy.

Quân cờ nằm trong bàn cờ, bị hút vào trung tâm, gây 250(+26%AP) sát thương phép và giảm tốc độ di chuyển địch 50% trong 1s. Đòn đánh thường tiếp theo gây 120(+60%AD)(+18%AP) sát thương phép. 

Khi số cờ nội tại đạt 50/110/181 sẽ nâng cấp đòn đánh thường, đồng thời có 5s bạo phát tốc độ di chuyển.  

Các lựa chọn nâng cấp gồm: đánh lan / đánh thường công kích tăng 17% / đánh thường công kích tăng 34%

Kỹ năng 2 :

Thời gian hồi chiêu: 10s

   Tạo cờ trân tại khu vực chỉ định gây 175 - 300(+18%AP) sát thương phép,  cờ trận tồn tại trong 10s. Khi địch hoặc Dịch Tinh đi vào viền cờ trận sẽ tích một ấn kí hoặc tăng/giảm 50% tốc độ di chuyển trong 1s, chỉ hiệu quả 1 lần. Cờ trận rời quá xa sẽ biến mất.

Tái kích hoạt kĩ năng, địch bị hút vào trung tâm cờ trận, gây 175(+18%AP) sát thương phép. Nếu xung quanh có viên cờ được tạo ra (từ skill 1 hoặc từ tích 4 ấn ký lên địch) thì viên cờ đó bị hút vào theo.

Kỹ năng 3:

Thời gian hồi chiêu: 60s. 

 Dịch Tinh tùy ý vẽ bàn cờ, sau 1.5s xuất hiện bàn cờ và hát tung kẻ địch 0,5s, sau 1,5 giây những kẻ địch trong bàn cờ không thể rời bàn cờ, bàn cờ tồn tại trong 4s . Trong bàn cờ địch bị đánh dấu 3 lần ấn ký, đồng thời lộ tầm nhìn. Nếu bẫy được đối phương, Dịch Tinh nhận 1 lần Phi Công (skill 1) tích lũy. Phạm vi bàn cờ vẽ ra càng nhỏ thì CD càng giảm, tối đa giảm  40%. Trong lúc hình thành bàn cờ, Dịch Tinh nhận được 30-70% tốc độ di chuyển.


III. NGỌC THAM KHẢO

Cre : Bình Bụng Bé
IV. Mẹo

Cre : Bình Bụng Bé
Mới hơn Cũ hơn