Liên Quân Hé Lộ Bộ Chiêu Thức Tướng Mới AYA Có Cơ Chế " Nương Tựa " Đồng Đội Là Bản Sao Của YAO Vương Giả Vinh Diệu Mới đây, Liên Quân Mobile đã chính thức hé lộ tướng mới trong vai trò trợ thủ mang tên Aya. Với bộ kỹ năng của mình, Aya được đánh giá sẽ mang lại nhiều khó chịu cho đội hình đối phương bởi khả năng cấu rỉa máu, đặc biệt cơ chế liên kết vào đồng minh chưa từng có sẽ xuất hiện trong Liên Quân.

Được biết, Aya lấy nguyên mẫu từ vị tướng Yao – phiên bản gốc trong Vương Giả Vinh Diệu.

Bộ kĩ năng của Yao - Xem Tại Đây 


 Sau đây là bộ kỹ năng cụ thể của Aya đã được NPH hé lộ:


Nội tại: Linh Hồn Sóc Nhỏ

')}),$("#litespot-pro-load-more-link").each(function(){var e=$(this).data("load");e&&$("#litespot-pro-load-more-link").show(),$("#litespot-pro-load-more-link").on("click",function(t){$("#litespot-pro-load-more-link").hide(),$.ajax({url:e,success:function(t){var a=$(t).find(".blog-posts");a.find(".index-post").addClass("post-animated post-fadeInUp"),$(".blog-posts").append(a.html()),(e=$(t).find("#litespot-pro-load-more-link").data("load"))?$("#litespot-pro-load-more-link").show():($("#litespot-pro-load-more-link").hide(),$("#blog-pager .no-more").addClass("show"))},beforeSend:function(){$("#blog-pager .loading").show()},complete:function(){$("#blog-pager .loading").hide(),$(".index-post .entry-image-wrap .entry-thumb").lazyify(),fixedSidebarIfy("#main-wrapper")}}),t.preventDefault()})}),$("#litespot-pro-cookie-ify").each(function(){var e=$(this),t=e.find(".widget.Text").data("shortcode");null!=t&&(ok=shortCodeIfy(t,"ok"),days=shortCodeIfy(t,"days"),0!=ok&&e.find("#litespot-pro-cookie-ify-accept").text(ok),0!=days?days=Number(days):days=7),e.length>0&&("1"!==$.cookie("litespot_preview_cookie_ify_consent")&&(e.css("display","block"),$(window).on("load",function(){e.addClass("is-visible")})),$("#litespot-pro-cookie-ify-accept").off("click").on("click",function(t){t.preventDefault(),t.stopPropagation(),$.cookie("litespot_preview_cookie_ify_consent","1",{expires:days,path:"/"}),e.removeClass("is-visible"),setTimeout(function(){e.css("display","none")},500)}),cookieChoices={})}),$("#back-top").each(function(){var e=$(this);$(window).on("scroll",function(){$(this).scrollTop()>=100?e.fadeIn(170):e.fadeOut(170),e.offset().top>=$("#footer-wrapper").offset().top-34?e.addClass("on-footer"):e.removeClass("on-footer")}),e.on("click",function(){$("html, body").animate({scrollTop:0},500)})})}); //]]>