VIỆT HÓA KỸ NĂNG MINH THẾ ẨN VGVD | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 


 I. GIỚI THIỆU

 Game : Vương Giả Vinh Diệu

Vai Trò : Hỗ Trợ

 Video Tham KhảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Tran Phuong Thao )
 Nội tại: Đại Cát Đại Lợi


Vào lần công kích phổ thông thứ 3, trên cùng một mục tiêu - Minh Thế Ẩn tạo thành 0.75s choáng. Mỗi lần công kích xuất hiện ấn ký hình mẫu đơn trên đầu địch . Khi ấn ký tích lũy đủ, trong vòng 3 giây không thể tiếp tục ấn ký lên địch.Kỹ năng 1 : Lâm Quái - Vô Ưu

CD: 3 Tiêu hao 50


Dùng để liên kết với đồng đội/kẻ thù bằng vũ khí ma thuật, giúp tăng 30 - 120 tấn công vật lí. 45 - 180 tấn công phép thuật ( bị ảnh hưởng bởi cách tăng phép thuật và cấp độ của kỹ năng Sư quái - Phi Dực ) và 15% tốc độ di chuyển, tự cường hóa bản thân bằng 2/3 sức mạnh vật lí, sức mạnh phép thuật ( không bị loại bỏ khi bị đứt liên kết ) và tăng 5% tốc độ di chuyển. Nếu mục tiêu là kẻ địch , nó cũng sẽ gây ra 100/120/140/160/180/200 (+ 20% phép thuật cộng thêm sau mỗi 0,5 giây) sát thương phép thuật, đồng thời gây thêm 100% sát thương cho kẻ địch chạm phải chuỗi linh hồn, Nếu mục tiêu là đồng đội, tốc độ đánh sẽ tăng 15% / 18% / 21% / 24% / 27 % / 30%. Ảnh hưởng của thuộc tính có thể được chuyển thành tăng/giảm 36% - 54% phòng thủ vật lí và phép thuật của đồng đội / kẻ thù được kết nối ( Ảnh hưởng từ cấp độ kỹ năng Sư Quái - Phi Dực ) , Mục tiêu được kết nối bởi chuỗi linh hồn sẽ hiển thị phạm vi tầm nhìn . Chỉ kết nối với một mục tiêu ( địch hoặc đồng đội )Kỹ năng 2 : Sư Quái - Phi Dực

CD: 3s Tiêu hao : 50


Thay đổi trạng thái chiêu thức thứ nhất của Minh Thế Ẩn , nếu như Lâm Quái - Vô Ưu của MTA giúp đồng đội / kẻ địch tăng / giảm công kích, thì Sư Quái - Phi Dực giúp thay đổi trạng thái của chiêu thức này thành tăng / giảm phòng thủ của đồng đội hoặc kẻ địch. Sử dụng kỹ năng này khiến cho liên kết với đồng đội hoặc kẻ địch tăng / giảm 30/48/66/84/102/120 (+ 8% cộng thêm phép thuật) vật lý và 45/72/99/126/153/180 (+ 12% cộng thêm phép thuật) các đòn tấn công phép thuật , đồng thời cường hóa bản thân 2/3 giá trị này và giúp đồng đội tăng tốc đánh. Thay đổi trạng thái phòng thủ: tăng / giảm đồng đội / kẻ thù được kết nối 36/39/43/46/50/54% phòng thủ vật lý và phép thuật, đồng thời cường hóa bản thân 2 / 3 giá trị của phòng thủ vật lý và phép thuật.Kỹ năng 3: Thái Quái - Trường Sinh

CD:  40/35/30 Tiêu thụ: 120


Minh Thế Ẩn niệm chú trong vòng 0,75 giây ma khí sẽ lấy đi một phần sinh mệnh của anh ta và biến nó thành năng lượng để bắn vào mục tiêu đang kết nối . Nếu mục tiêu là kẻ địch, nó sẽ gây ra 1000/1500/2000 ( +150% phép thuật tạo thành ) sát thương thực. Nếu là đồng đội, sẽ phục hồi lại lượng máu tương đương. Thời điểm quả cầu ma thuật chạm mục tiêu, Minh Thế Ẩn sẽ mất lượng máu tương đương, giá trị máu tổn thất sẽ không vượt quá giá trị máu hiện tại và giá trị đã mất sẽ dần hồi phục trong 10 giây tiếp theo. Ngoài ra còn có kỹ năng bị động : Sau khi rời khổi giao tranh sẽ hồi phục 5% máu đã mất mỗi giây.III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO


Trang Bị :
Ngọc : 


Mới hơn Cũ hơn