VIỆT HÓA KỸ NĂNG VGVD HẬU NGHỆ | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 

 I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Xạ Thủ

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Nguyễn Đình Vinh ) Nội tại:

Mỗi đòn đánh thường trúng đích của Hậu Nghệ lên mục tiêu sẽ giúp bản thân tích lũy nội tại, tối đa tích lũy 3 tầng. Mỗi tầng nội tại giúp Hậu Nghệ tăng 5% tốc đánh. Khi đạt đủ 3 tầng đòn đánh thường mỗi đòn đánh của hắn sẽ bắn ra 3 mũi tên , mỗi mũi tên gây sát thương bằng 40% của đòn đánh thường. Trạng thái này kéo dài trong 3 giây và được làm mới mỗi khi bắn trúng mục tiêu 


Kỹ năng 1 :

CD: 10 tiêu thụ: 60


Hậu Nghệ tăng sức mạnh cho các đòn đánh của bản thân, mỗi đòn tấn công gây 160/208/256/304/352/400 (+ 50% công vật lý) sát thương vật lý (nếu kích hoạt nội tại, mỗi mũi tên sẽ gây ra 40% sát thương ban đầu) đồng thời gây 50% sát thương lên 2 kẻ địch khác trong phạm vi. Hiệu ứng kéo dài trong 5 giây .Kỹ năng 2 :

CD: 8 / 7.4 / 6.8 / 6.2 / 5.6 / 5 Tiêu thụ: 60


Hậu Nghệ triệu hồi một luồng sáng tới hướng chỉ định gây

300/350/400/450/500/550 (+ 50% công vật lý) điểm sát thương phép và 30% hiệu ứng làm chậm lên những kẻ địch bị trúng chiêu trong 2 giây. Kẻ địch trúng chiêu ở giữa trung tâm luồng sáng sẽ nhận thêm 50% sát thương Và nhận 50% hiệu ứng làm chậm Kỹ năng 3:

CD: 45/40/35 Tiêu thụ: 130


Hậu Nghệ bắn một mũi tên hình chim theo hướng đã định ( phạm vi toàn bản đồ ) . Khi trúng tướng địch , nó sẽ làm choáng và tạo ra một vụ nổ gây 700/1000/1300 (+ 90% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi . Tướng địch trúng tên sẽ bị làm choáng từ 0,5 tới 3,5s tùy theo khoảng cách bay của mũi tên .III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO


Trang Bị :Ngọc : 


Mới hơn Cũ hơn