CUỒNG THIẾT - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Cuồng Thiết | 狂铁

  I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đấu Sĩ

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Linh Manh Truong )


 Nội tại: Vô úy chiến xa

Vũ khí của Cuồng Thiết tấn công trúng kẻ địch sẽ tạo ra dòng điện, từ đó sẽ tích tụ năng lượng vào vũ khí. Đòn đánh thường trúng mỗi 1 tướng địch hồi 7 điểm năng lượng, trúng mục tiêu khác hồi 5 điểm. Kỹ năng trúng mỗi 1 tướng địch hồi 10 điểm năng lượng, trúng mục tiêu khác hồi 7 điểm. Tối đa có 90 điểm năng lượng; khi năng lượng >=30 trở lên, kỹ năng sẽ được cường hóa, đòn đánh thường cộng thêm 50 điểm công vật lý, đồng thời hồi phục 70 điểm máu. Kỹ năng cường hóa tiêu hao 30 điểm năng lượng, trúng kẻ địch sẽ không hồi lại năng lượng. Cuồng thiết rời khỏi trạng thái chiến đấu, mỗi giây giảm đi 3 điểm năng lượng.Kỹ năng 1 : Toái liệt chi nhận

Thời gian hồi chiêu: 5s

"Cuồng thiết vung vũ khí chém về phía trước 2 nhát, mỗi lần gây 80/110/140/170/200/230(+100% công vật lý) sát thương vật lý, mỗi lần trúng kẻ địch hồi phục 2% lượng máu đã mất + 30/36/42/48/54/60(+16% công vật lý) máu.

Kỹ năng cường hóa: Mỗi lần chém gây 120/165/210/255/300/345(+150% công vật lý) sát thương vật lý; hồi phục 4% lượng máu đã mất + 60/72/84/96/108/120(+32% công vật lý) máu.

Khi kỹ năng trúng mục tiêu không phải tướng địch, hồi máu giảm còn 1 nửa.Kỹ năng 2 : Cường tập phong bạo

Thời gian hồi chiêu: 10/9.6/9.2/8.8/8.4/8s

 Cuồng thiết xung phong về phía trước, gây 150/180/210/240/270/300(+75% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường đi; xung phong kết thúc, đòn đánh thường tiếp theo cường hóa gây 200/240/280/320/360/400(+100% công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm di chuyển 50% trong 2s.

Kỹ năng cường hóa: Khi năng lượng từ 30 điểm trở lên, sát thương đòn đánh thường tạo thành 300/360/420/480/540/600(+150% công vật lý) sát thương vật lý; gây 1s hất tung và choáng sau đó 1s làm chậm 50%, đòn đánh thường cường hóa này sẽ tiêu hao 30 điểm năng lượng.Kỹ năng 3: Lực trường áp chế

Thời gian hồi chiêu: 12s 

"Cuồng thiết đập mạnh vũ khí xuống đất, khiến dòng điện lan ra xung quanh gây 250/375/500(+100% công vật lý) sát thương vật lý và 50% làm chậm trong 1.5s cho kẻ địch; Cuồng thiết cũng nhận được 1000/1500/2000 điểm lá chắn hộ thể trong 6s

Kỹ năng cường hóa: Sát thương tăng lên 375/563/751(+150% công vật lý) sát thương vật lý; nhận được 1500/2250/3000 điểm lá chắn hộ thể.
III. NGỌC THAM KHẢO

Mới hơn Cũ hơn