CHU DU - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VGVD | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Chu Du | 周瑜

  I. GIỚI THIỆU

 Game : Vương Giả Vinh Diệu

 Vai Trò : Pháp Sư

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Linh Manh Truong )


 Nội tại:


Đòn đánh thường và lửa từ kỹ năng của Chu Du trúng kẻ địch và công trình sẽ tạo thành dấu ấn kéo dài 4s; tích đủ 4 tầng dấu ấn mục tiêu sẽ bị thiêu đốt, trong 4s tiếp mỗi giây chịu 125(+17% công phép) sát thương phép và làm chậm 30% di chuyển kéo dài 1s; trong thời gian bị thiêu đốt mục tiêu sẽ ko bị tích lũy dấu ấn.Kỹ năng 1 :

CD: 5/4.6/4.2/3.8/3.4/3s Tiêu hao: 50 mana

n

 Chu Du triệu hồi cuồng phong tạo thành vùng gió thổi 1 chiều; trong vùng gió tướng bên mình sẽ tăng 10% di chuyển, tướng địch giảm 20% di chuyển kéo dài 3s. Cuồng phong lúc bắt đầu xuất hiện sẽ đẩy lui kẻ địch ở gần và gây 200/240/280/320/360/400(+30% công phép) sát thương phép. Vùng lửa bị gió thổi qua 1s, sẽ lan rộng theo hướng gió tạo thành vùng lửa mới, mỗi 0.5s gây ra 125/150/175/200/225/250(+17% công phép) sát thương vật lýKỹ năng 2 :

CD: 0.6s  Tiêu hao: 50 mana

n

 Chu Du hạ lệnh phóng hỏa tiễn xuống khu vực chỉ định gây 250/300/350/400/450/500(+34% công phép) sát thương phép và tạo thành vùng lửa kéo dài 6.5s, mỗi 0.5 giây gây ra 125/150/175/200/225/250(+17% công phép) sát thương phép cho mục tiêu trong vùng lửa ( có thể gây sát thương lên trụ ). Tối đa tạo thành 5 vùng lửa, nếu vượt quá sẽ xóa bỏ vùng lửa tạo thành trước đó. Kỹ năng này mỗi 8.5s sẽ tích lũy 1 lần sử dụng, tối đa 3 lần (có thể chịu ảnh hưởng của các trang bị giảm hồi chiêu).

Bị động: Chu Du đứng trong vùng lửa mỗi 0.5 giây hồi máu bằng 40/42/44/46/48/50(+5% công phép)Kỹ năng 3:

CD:  10/9/8s  Tiêu hao 100mana


 Chu Du triệu hồi ngọn lửa thổi ra theo hướng chỉ định gây 200/300/400(+40% công phép) sát thương phép; nếu ngọn lửa thổi trúng kẻ địch đang đứng trong vùng lửa sẽ gây thêm 200/300/400(+40% công phép) sát thương phép và làm choáng 1s.III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO


Trang Bị :


Ngọc : Mới hơn Cũ hơn