CHÂN LẠC - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Chân Lạc | 甄姬

  I. GIỚI THIỆU

 Game : Vương Giả Vinh Diệu

 Vai Trò : Pháp Sư

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Jh )


 Nội tại:

Mỗi khi kỹ năng của Chân Lạc gây sát thương, mục tiêu sẽ bị Dấu ấn Băng trong 7 giây. Sau khi xếp 3 lớp, mục tiêu sẽ bị đóng băng trong 1 giây, gây ra 350 (+ 52% điểm cộng thêm) sát thương phép.


Kỹ năng 1 :

CD: 8 tiêu thụ: 70

Chân Lạc triệu hồi một cột nước lao lên khỏi mặt đất tại một vị trí chỉ định, gây 500/590/680/770/860/950 (+ 65% phép thuật) sát thương phép lên những kẻ địch trong phạm vi và hất tung chúng lên không trung 1 giây.Kỹ năng 2 :

CD: 6 tiêu thụ: 60

Chân Lạc hướng dòng nước theo hướng chỉ định (kỹ năng chuẩn) . Dòng nước sẽ nảy tới mục tiêu và nảy lên những mục tiêu khác cạnh bên. Tối đa 6 lần nảy. Mỗi kẻ thù có thể nảy tối đa 2 lần. Mỗi lần phóng ra sẽ gây ra 300/350/400/450 / 500/550 lên kẻ thù. (+ 40% cộng thêm phép thuật) sát thương phép.Kỹ năng 3:

CD: 50/45/40 Mức tiêu thụ: 100

Chân Lạc phóng linh hồn nước theo hướng chỉ định và đẩy lùi các đơn vị không phải là anh hùng. Khi tinh linh nước chạm vào tướng địch hoặc đến khoảng cách xa nhất, nó sẽ tạo thành một vùng nước. Kẻ thù đầu tiên trúng trực tiếp phải chịu 400/500/600 (+ 65% phép thuật) sát thương phép và giảm 90% tốc độ di chuyển trong 1 giây. 

Vùng nước do thủy linh hình thành tồn tại trong 5 giây, gây 200/250/300 (+ 32% phép thuật cộng thêm ) sát thương phép và giảm 50% tốc độ di chuyển của địch trong 2 giây.


III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO

Trang Bị :IV. Cosplay 


Xem thêm : Cosplay Chân lạc Nami Siêu to khổng lồ _ Vương Giả Vinh Diệu - Hoàng Trang Pc

Mới hơn Cũ hơn