ÁI LINH - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Ái Linh | 艾琳

  I. GIỚI THIỆU

Game : Vương Giả Vinh Diệu

 Vai Trò : Xạ Thủ

 Video Tham Khảo


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Nguyễn Đình Vinh )


 Nội tại:


Đòn đánh của Ái Linh gây sát thương phép và được tăng năng lượng, khi năng lượng đầy Ái Linh sẽ tiêu hao năng lượng và bay nhanh ,đồng thời đòn đánh tiếp theo cường hóa có thể xuyên qua mục tiêu và gây thêm sát thương phép cho các mục tiêu tiếp theo ( giống đánh thường của Tần Thủy Hoàng ). Mỗi 100 điểm sát thương phép mà Ái Linh sở hữu sẽ có thể chuyển thành 1% tỉ lệ chí mạng.Kỹ năng 1 :

CD: 7


 Ái Linh bắn ra một chùm lá nguyệt quế, gây sát thương phép lên mục tiêu trúng phải. Trúng tướng địch hoặc bay đến điểm xa nhất sẽ tỏa ra thành vòng tròn, gây sát thương phép và  làm chậm kẻ địch 50% mà nó chạm phải trong 1 giây.Kỹ năng 2 :

CD: 10 / 9.2 / 8.4 / 7.6 / 6.8 / 6 


Ái Linh được Rừng Vàng phù hộ và ngay lập tức hồi lại năng lượng và miễn nhiễm hiệu ứng làm chậm và tăng tốc độ đánh trong 3 giây. đồng thời cộng 1 lớp Dấu Ấn Nguyệt Quế - 2 tia (cộng cho ulti )

Sau khi dùng kỹ năng Ái Linh lập tức nhận được đòn đánh nội tại cường hóa.Kỹ năng 3:

CD: 20 / 17.5 / 15 

Khi năng lượng của Ái Linh đầy, một lớp Dấu Ấn Nguyệt Quế sẽ được chồng lên. Khi Dấu Ấn Nguyệt Quế đạt đến 6 lớp [Vũ Điệu Vòng Nguyệt Quế ] sẽ mở khóa và giải giới dấu ấn là 12/15/18 tia. Khi kích hoạt kỹ năng, Ái Linh tăng 10% tốc độ di chuyển, liên tục tiêu hao dấu ấn và phóng ra những chiếc lá nguyệt quế bay ra, gây sát thương phép lên mục tiêu gần nhất trong phạm vi.III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO


Trang Bị :


Ngọc : 

Mới hơn Cũ hơn