[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG TƯỚNG TƯ MÃ Ý ( 司马懿 ) - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Sát Thủ , Pháp Sư 

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Thảo Nguyên )

Nội tại :Ngữ điệu lặng thinh

Tư Mã Ý có thể nhận được tầm nhìn của người thi phép trong phạm vi 2000, và khi Tư Mã Ý sử dụng kỹ năng trong phạm vi này sẽ hồi phục 5 điểm năng lượng; khi giết chết tướng địch hoặc quái rừng sẽ hồi phục 10 điểm năng lượng. Tư Mã Ý có 80 điểm năng lượng cơ bản (mỗi cấp tăng nhiều nhất 3 điểm năng lượng), đồng thời mỗi lần giết chết hoặc hỗ trợ có thể tăng lên nhiều nhất 10 điểm năng lượng, tối đa có thể tăng 200 điểm năng lượng; sử dụng kỹ năng sẽ kích hoạt U ảnh chi nha; U ảnh chi nha : Tư Mã Ý tăng 30 điểm tốc chạy, đồng thời đánh thường bằng lưỡi hái trên tay, duy trì trong 4 giây; mỗi đòn đánh từ lưỡi hái tạo thành 250(+40% cộng phép) điểm sát thương phép thuật, đòn đành đầu tiên sau khi triệu hồi lưỡi hái có thể di chuyển đến đằng sau mục tiêu, gây 500(+80% cộng phép) điểm sát thương phép thuật.


Kỹ năng 1: U ảnh chi giảo

Thời gian hồi chiêu: 9. Tiêu hao: 40.

Tư Mã Ý phóng thích một linh thể không thể bị chọn làm mục tiêu, khi điều khiển linh thể bản thân Tư Mã Ý được miễn khống chế; khi linh thể xuyên qua kẻ địch sẽ tạo thành 100/120/140/160/180/200(+20% cộng phép) điểm sát thương phép thuật, đòn đánh thường hoặc khi hiệu ứng kết thúc sẽ đưa bản thể Tư Mã Ý đến vị trí của linh thể, gây 100/120/140/160/180/200(+20% cộng phép) điểm sát thương phép thuật và giảm 50% tốc chạy cho kẻ địch trên đường đi, duy trì 1 giây.


Kỹ năng 2: Vực thẳm hoang vu

Thời gian hồi chiêu: 6. Tiêu hao: 40

Tư Mã Ý phóng thích linh lực, áp chế khu vực xung quanh, gây 300/340/380/420/460/500(+30% cộng phép) điểm sát thương phép thuật và 1 giây câm lặng. Nếu 2 giây sau Tư Mã Ý vẫn ở trong khu vực bị áp chế, hắn sẽ nhận được 25/30/35/40/45/50 điểm năng lượng. 

Nội tại: Khi Tư Mã Ý chịu một phần sát thương phép thuật, trong 5 giây sẽ chuyển 30% sát thương gánh chịu thành điểm sinh lực.


Kỹ năng 3: Tử thần giáng lâm

Thời gian hồi chiêu: 35/30/25. Tiêu hao: 40

Tư Mã Ý hóa thành Tử thần, sau thời gian tụ lực ngắn sẽ lao đến vị trí chỉ định, tạo thành 700/875/1050(100% cộng phép) điểm sát thương phép thuật, đồng thời gây 50% sát thương lên kẻ địch chạm phải trong đường lao đến.


III. NGỌC THAM KHẢO
Mới hơn Cũ hơn