[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG TƯỚNG TRƯƠNG PHI - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 


I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Đỡ Đòn, Hỗ Trợ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại :

 Trước khi Trương Phi hóa nộ, mỗi đòn đánh thường sẽ tích điểm nộ .

Sau khi hóa nộ, các kỹ năng của hắn sẽ làm rung chuyển mặt đất xung quanh và kẻ địch xung quanh sẽ giảm 50% tốc độ di chuyển trong 2 giây.


Kỹ năng 1 :

CD: 6

Trương Phi quét thương xung quanh, gây 450/550/650/750/850/950 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi. Khi trúng tướng địch sẽ hất văng kẻ địch ra ngoài. Đơn vị không phải anh hùng của đối phương sẽ tăng 1 điểm nộ, đánh trúng tướng địch sẽ tăng 3 điểm nộ.

 Sau khi hóa nộ, Trương Phi sẽ đập đất điên cuồng theo hướng chỉ định, gây 450/550/650 / cho kẻ địch trong phạm vi 750 / 850/950 (+ 100% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý.


Kỹ năng 2 :

CD: 10

Trương Phi nhảy đến khu vực chỉ định tạo ra một lá chắn 500/675/850/1025/1200/1375 (+ 47% công vật lý) sát thương cho đồng minh trong khu vực. Giải phóng kỹ năng sẽ cộng thêm 3 điểm nộ, và mỗi lá chắn được tạo ra cho đồng minh sẽ cộng thêm 1 điểm nộ.

sau khi biến hình, Trương Phi nhảy đến khu vực chỉ định, giẫm đạp kẻ địch trong khu vực đó, gây ra 380/430/480 / 530 / 580/630 (+ 94% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý.


Kỹ năng 3 :

CD: 40

Khi đủ nộ Trương Phi sẽ kích hoạt trạng thái cuồng nộ. Sau khi kích hoạt nhận được một lá chắn tương đương với 40% lượng máu tối đa của mình trong 15 giây. Trong khi gồng, anh ta miễn nhiễm với khống chế và đẩy kẻ địch ra xa và gây ra 500/750/1000 (65% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý, đồng thời kẻ địch ở cuối cơn gió sẽ bị choáng trong 1,5 giây. Tốc độ di chuyển của Trương Phi sẽ tăng lên 50% trong gió.

 Ở trạng thái này, đòn đánh thường sẽ gây thêm 40/50/60 (+ 100% công vật lý) sát thương.


III. NGỌC THAM KHẢOMới hơn Cũ hơn