[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG TƯỚNG TRIỆU VÂN - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Sát Thủ , Đấu sĩ

Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại :

 Mỗi khi Triệu Vân mất 3% máu tối đa, hắn sẽ nhận thêm 1% sát thương.


Kỹ năng 1:

CD: 7/6.4/5.8/5.2/4.6/4   Mana:30

Triệu Vân lao tới với ngọn thương theo hướng xác định, gây 190/214/238/262/286/310 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường. Đòn đánh thường tiếp theo sau khi lao tới sẽ gây 65/74 / 83/92/101/110 (+ 135% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và giảm 25% tốc độ di chuyển của địch trong 2 giây.


Kỹ năng 2:

 CD: 6/5.6/5.2/4.8/4.4/4    Mana:40

Triệu Vân đâm rồng thương 4 lần liên tiếp theo hướng chỉ định, gây 100/115/130/145/160/175 (+ 48% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý lên kẻ địch theo hướng chỉ định mỗi lần đánh trúng kẻ địch, bản thân phục hồi 25/32/39/46/53/60 (+ 12% công vật lý) điểm máu.


Kỹ năng 3:

 CD: 18/15/12 Mana:75

Triệu Vân nhảy lên không trung và tung ra một đòn sấm sét vào khu vực mục tiêu, gây 350/450/550 (+ 130% công vật lý) sát thương vật lý lên những kẻ địch trong khu vực, đánh dấu kẻ địch là mục tiêu chấn động, và hất tung kẻ địch vòng tròn 1 giây. Các đòn đánh thường và sát thương kỹ năng của Triệu Vân sẽ gây thêm 30/45/60 (+ 13% công vật lý) sát thương phép lên mục tiêu bị đánh dấu.


III. NGỌC THAM KHẢO


Mới hơn Cũ hơn