[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG TRƯ BÁT GIỚI - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Đỡ Đòn, Đấu Sĩ

 Video Tham KhảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại :

Trư Bát Giới khi mất máu sẽ kích hoạt thanh máu ảo. Trong thời gian máu ảo còn tồn tại, hắn sẽ hồi lại phần máu ảo đó dựa trên sát thương gây ra ( 40% lên tướng) / 25% lên quái và lính). Sau 7 giây, thanh máu ảo sẽ tụt 3% mỗi giây. Đồng thời đòn đánh thường của Ata gây thêm 40 (+ 0.5% máu tối đa) sát thương vật lý.


Kỹ năng 1:

CD: 8

Trư Bát Giới nhảy lên, khi tiếp đất sẽ gây 120/140/160/180/200/220 (+ 8% máu tối đa cộng thêm) sát thương vật lý lên kẻ địch trúng phải. Sau đó sẽ bật lên cao lần nữa, gây sát thương tương tự khi tiếp đất, đồng thời gây hiệu ứng choáng trong 0,5 giây. Khi tấn công nhiều tướng địch cùng lúc, mỗi kẻ địch sẽ bị giảm 20% sát thương, giảm xuống 60% sát thương ban đầu. Khi tiếp đất trở lại, do quán tính lớn, Trư Bát Giới sẽ lăn nhanh trên một khoảng cách nhất định. Trong lúc nhảy, Trư Bát Giới miễn khống chế, gây thêm 30% sát thương lên quái vật hoang dã và binh lính.


Kỹ năng 2 :

CD: 11 / 10.4 / 9.8 / 9.2 / 8.6 / 8 

Trư Bát Giới vung cào về phía trước, gây 150/180/210/240/270/300 (+ 50% công vật lý) sát thương vật lý và 60% hiệu ứng làm chậm trong 1.5 giây. Nếu cây cào bám vào địa hình, Trư Bát Giới sẽ lướt tới địa hình và lôi theo toàn bộ những kẻ trên đường lướt. Khi Trư Bát Giới đụng phải địa hình, nó gây 150/165/180/195/210/225 (+ 6% máu tối đa cộng thêm) sát thương vật lý và làm choáng trong 0,5 giây. Bị động: Sau khi sử dụng cào ngược, đòn đánh cơ bản tiếp theo trong vòng 3 giây sẽ sử dụng cào để kéo kẻ địch về.


Kỹ năng 3:

CD: 36/32/28

Trư Bát Giới dựng chiếc cào cao tồn tại trong 4 giây khiến anh hùng không thể di chuyển qua  và ngay lập tức gây 250/325/400 (+ 90% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trước mặt. 

Trong khi kích hoạt Trư Bát Giới sẽ miễn khống chế.


III. NGỌC THAM KHẢOMới hơn Cũ hơn