[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG TRANG TỬ - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 Trang Tử | 庄周

I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Trợ thủ , Đỡ đòn

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

 Nội tại :

Cứ 6 giây Trang Tử sẽ đi vào giấc mộng và loại bỏ hết hiệu ứng khống chế, đồng thời giảm 15% sát thương nhận vào, tăng 15% tốc độ di chuyển và tồn tại trong 2 giây.


Kỹ năng 1 :

CD: 8

 Trang Tử tung đàn bướm bay theo hướng xác định, gây 400/480/560/640/720/800 (+ 72% cộng thêm phép thuật) sát thương phép lên kẻ địch trên đường và giảm 50% tốc độ di chuyển của địch trong 2 giây.


Kỹ năng 2:

CD: 6 / 5,4 / 4,8 / 4,2 / 3,6 / 3

Trang Tử đi vào giấc mơ và vỗ cánh bướm gây 250/320/390/460/530/600 (+ 30% cộng thêm phép) sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh, đồng thời tăng 3% tốc độ di chuyển của đồng minh trong phạm vi trong 5 giây.

  Dùng liên tục sẽ cộng dồn hiệu ứng, sát thương cộng dồn 125/160/195/230/265/300 (+ 15% cộng thêm phép thuật) sát thương phép mỗi lớp và thêm 3% tốc độ di chuyển mỗi lớp, tối đa 5 lớp.

 Bị động:  Hiệu ứng con bướm sẽ tự động được tung ra sau mỗi 6 giây.


Kỹ năng 3: 

CD: 60/55/50

 Sử dụng kĩ năng giúp hóa giải mọi hiệu ứng khống chế trên đồng minh và giảm 10/15/20% sát thương nhận vào trong 2 giây.


III. NGỌC THAM KHẢO
Mới hơn Cũ hơn