[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG TÔN THƯỢNG HƯƠNG - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU 

 Vai trò : Xạ Thủ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG (Translator : Nguyễn Đình Vinh )


Nội tại :

Mỗi đòn đánh tay trúng tướng địch của Tôn Thượng Hương sẽ giảm 0.5 thời gian hồi chiêu của kĩ năng 1 .


Kĩ năng 1 : CD: 5

Tôn Thượng Hương lăn theo hướng chỉ định đồng thời cường hóa đòn đánh thường kế tiếp , gây 320/345/370/395/420/445 (+100% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường thẳng . Khi lăn về gần tướng địch cô được tăng 80% tốc độ di chuyển trong 2s .Kĩ năng 2 : CD: 8.0/7.6/7.2/6.8/6.4/6.0

Hương ném bom về hướng chỉ định , gây 150/170/190/210/230/250 (+100% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi và giảm 90% tốc độ di chuyển của địch trong 1s Tướng và creep bị đánh trúng cũng sẽ bị đánh dấu trong 5 giây. Sát thương cơ bản của TTH sẽ gây thêm 100/120/140/160/180/200 (+ 20% công vật lý) sát thương vật lý lên mục tiêu bị đánh dấu ). Độ xuyên vật lý của TTH tăng 25% sau khi đánh dấu kẻ địch trong 5 giây.Kĩ năng 3 : CD: 30/25/20

Tôn Thượng Hương bắn một quả pháo tới hướng chỉ định . Pháo sẽ phát nổ khi chạm vào kẻ địch hoặc phóng tới khoảng cách xa nhất gây 500/750/1000 ( +185% công vật lý cho kẻ địch đầu tiên trúng phải ) +75% sát thương cho kẻ địch trong vùng nổ .


III. NGỌC THAM KHẢO
Mới hơn Cũ hơn