[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG TÔN SÁCH - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Tôn Sách (孙策)

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Đấu Sĩ , Đỡ Đòn

 Video tham khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator: Linh Manh Truong )

 Nội tại :

 Cứ mỗi 6s, đòn đánh thường của Tôn Sách sẽ cường hóa cộng thêm 110(+60% công vật lý) sát thương vật lý và hồi phục lượng máu bằng 55(+30% công vật lý)(+3% lượng máu đã mất)

Mỗi lần Tôn sách chịu sát thương vật lý hoặc sát thương thực hoặc kỹ năng trúng mục tiêu, Tôn Sách sẽ nhận được 1 tầng Bất khuất, mỗi tầng sẽ tăng 20 ~48 điểm phòng ngự vật lý (tăng dần theo lv tướng), tối đa 10 tầng.Kỹ năng 1 :
Thời gian hồi chiêu: 8s
Tiêu hao: 50 mana
 Tôn Sách xung phong về phía trước, kỹ năng trúng kẻ địch sẽ nhận được 1 tầng Bất khuất, gây 110/132/154/176/198/220(+45% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường đi. Xung phong đến điểm cuối gây 220/264/308/352/396/440(+90% công vật lý) sát thương vật lý cho phạm vi; sau 1 khoảng thời gian ngắn tại phạm vi này gây thêm sát thương tương tự và hất tung 1s.Kỹ năng 2:
Thời gian hồi chiêu: 9/8.4/7.8/7.2/6.6/6s
Tiêu hao: 70 mana
n
 Tôn Sách liên tiếp chém 3 lần về phía trư,c; mỗi lần chém sát thương tăng dần 25%; sát thương cơ bản là 180/242/304/366/428/490(+70% công vật lý) sát thương vật lý. Mỗi lần chém trúng mục tiêu gây giảm 30% tốc độ di chuyển, hiệu quả này có thể cộng dồn.

Sử dụng kỹ năng này sẽ reset lại thời gian CD của đòn đánh thường; 
Kỹ năng trúng kẻ địch nhận 1 tầng Bất khuấtKỹ năng 3:
Thời gian hồi chiêu: 40/35/30s
Tiêu hao: 100 mana
n
Trong 7s Tôn Sách lái thuyền xung phong, gia tăng tốc độ, khi đó Tôn Sách ở vào trạng thái Bá thể (miễn khống chế). Khi va phải địa hình cản trở, va vào tướng địch hoặc hết thời gian 7s, thuyền sẽ phát nổ gây 300/450/600(+120% công vật lý) sát thương vật lý và hất tung 1-1.5s (tùy thuộc vào thời gian lái thuyền). 
Trong khi lái thuyền, sử dụng kỹ năng này 1 lần nữa, Tôn Sách sẽ nhảy khỏi thuyền, thuyền sẽ di chuyển thêm 1 đoạn cố định nữa.

Trong khi thuyền chạy, đồng đội gần đó có thể nhấn nút lên thuyền, tối đa 1 đồng đội. Khi thuyền chạy bị kỹ năng khống chế sẽ tự động rời thuyền; đồng đội cũng có thể sử dụng các kỹ năng dịch chuyển chủ động rời thuyền.  Khi Tôn Sách xuống thuyền thì đồng đội cũng sẽ xuống theo. 

Thuyền va trúng tướng địch, Tôn Sách sẽ nhận được 5 tầng Bất khuất.


III, NGỌC THAM KHẢOMới hơn Cũ hơn