[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG THẨM MỘNG KHÊ - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Pháp Sư

Video Tham Khảo 
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Thảo Nguyên )


Nội tại: Tiết tấu táo bạo

Khi kỹ năng của Thẩm Mộng Khê đánh trúng sẽ thiêu đốt kẻ địch, kẻ địch bị thiêu đốt sẽ lộ tầm nhìn, duy trì 3 giây; đòn đánh thường đánh trúng kẻ địch bị thiêu đốt sẽ phát nổ, gây 100(+16% công phép) điểm sát thương phép thuật lên kẻ địch lân cận. Sau khi Thẩm Mộng Khê hồi sinh sẽ hồi lại 3 quả bom.


Kỹ năng 1: Bom mèo.

Thời gian hồi chiêu: 3. Đạn dược tiêu hao: 1

Thẩm Mộng Khê trong trạng thái tập trung sức lực, mỗi 0.75 giây ném một quả bom mèo vào vị trí chỉ định, sau khi nổ tung gây 340/390/440/490/540/590 (+40% công phép) điểm sát thương phép thuật lên kẻ địch trong phạm vi. Thẩm Mộng Khê có tổng cộng 10 quả bom; mỗi lần ném tiêu hao 1 quả bom, tối đa có thể ném liên tục 5 quả bom; mỗi 5 giây Thẩm Mộng Khê nhận được 1 quả bom, tốc độ nhận bom không được giảm CD; trong trạng thái tự thiêu đốt: Bom mèo sẽ khóa kẻ địch, khi đánh trúng sẽ đẩy lùi kẻ địch và gây 360/408/456/504/552/600 (+40% công phép) điểm sát thương phép thuật, đồng thời bom sẽ liên tục được ném tạo thành 405/459/513/567/621/675 (+45% công phép) điểm sát thương phép thuật; trong trạng thái tự thiêu đốt thời gian hồi chiêu của Bom mèo là 5 giây.


Kỹ năng 2: Thao tác bình thường.

Thời gian hồi chiêu: 12. Đạn dược tiêu hao: 2

Thẩm Mộng Khê lỡ tay thiêu đốt chính mình và tiêu hao một quả bom, trong khi đó tốc chạy tăng 100% rồi liên tục giảm dần, 5 giây sau bom trên người Thẩm Mộng Khê sẽ phát nổ, đẩy cậu bay đến một khoảng cách phía trước, đồng thời sẽ gây 500/560/620/680/740/800 (+65% công phép) điểm sát thương phép thuật cho kẻ địch trên đường đi và làm choáng hắn; trong khi tự bốc cháy có thể tự tay dập tắt mồi lửa trên người và được hoàn lại một quả bom, thời gian hồi chiêu tăng dựa theo thời gian tự thiêu đốt; trong khi Thẩm Mộng Khê thiêu đốt chính mình, thời gian hồi chiêu và cách ném Bom mèo cũng sẽ có sự thay đổi.


Kỹ năng 3: Khoản nổ tổng hợp.

Thời gian hồi chiêu: 5. Đạn dược tiêu hao: 0

Sau khi Thẩm Mộng Khê tập trung sức lực sẽ ném một quả bom hỗn hợp loại hình EX, khi nổ tung sẽ tạo thành 500/700/900 (+50% công phép) điểm sát thương phép thuật lên kẻ địch trong phạm vi, trong 2 giây sau sẽ tổng cộng tạo thành 250/350/450 (+25% công phép) điểm sát thương phép thuật, đồng thời chia thành 3 quả Bom mèo rơi xuống bốn phía, khi tiếp đất phát nổ gây ra 250/350/450 (+25% công phép) điểm sát thương phép thuật. Quảng cách ném bom tỉ lệ thuận với thời gian tập trung sức lực, tập trung sức lực 2 giây thì tầm đánh sẽ đạt cực hạn. Mỗi 50 giây sẽ nhận được một quả bom hỗn hợp loại hình EX, tối đa 2 quả, thời gian nhận bom không được giảm CD.III. NGỌC THAM KHẢO


Mới hơn Cũ hơn