[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG QUỶ CỐC TỬ - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 Quỷ Cốc Tử (鬼谷子)

I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Hỗ Trợ

 Video tham khảo


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại :

Sau khi thoát khỏi tầm nhìn của địch trong 3 giây, Quỷ Cốc Tử được cường hóa đòn đánh thường kế tiếp gây 300 (+ 45% công phép) sát thương phép Kẻ địch trong phạm vi sẽ giảm 50% tốc độ di chuyển trong 1,5 giây. Nếu Quỷ Cốc Tử tung đòn đánh thường cường hóa khi kẻ địch không nhìn thấy hắn, thời gian hồi của chiêu này được giảm còn 10 giây.


Kỹ năng 1:

CD: 10 Mana : 70

 Quỷ Cốc Tử tiến vào trạng thái ngụy trang trong 4 giây. Dưới trạng thái này, Quỷ Cốc Tử được tăng 40% tốc chạy và gây 450/540/630/720/810/900 (+60% công phép) sát thương phép kèm hiệu ứng giảm 25% giáp vật lí cùng giáp phép trong 4 giây lên những nạn nhân hắn lướt qua. Ngụy trang sẽ mất hiệu lực khi Quỷ Cốc Tử gây bất kỳ sát thương nào khác lên địch, ngoại trừ chiêu này.


Kỹ năng 2:

CD: 10 / 9.8 / 9.6 / 9.4 / 9.2 / 9  Mana: 80

Quỷ Cốc Tử triệu hồi trận pháp xung quanh bản thân, mỗi 0.5 giây gây 100/120/140/160/180/200 (+15% công phép) sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi suốt 2 giây. Trận pháp sẽ bùng nổ sau 2 giây, gây 400 (+60% công phép) sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi đồng thời hút nạn nhân lại gần Quỷ Cốc Tử và làm choáng 1 giây. Nếu tướng địch bị trúng chiêu này, Quỷ Cốc Tử và đồng đội trong phạm vi chiêu được nhận lá chắn giúp chặn 500/600/700/800/900/1000 (+1 công phép) sát thương.


Kỹ năng 3 :

 CD: 35/30/25 Mana: 120

Quỷ Cốc Tử quấn mình và đồng đội trong phạm vi 1500 giúp đồng đội lân cận được tăng 30% tốc chạy, rồi 1 giây sau cùng nhau tiến vào trạng thái ngụy trang trong tối đa 4 giây. Sau khi tung chiêu Quỷ Cốc Tử nhận được thêm tầm nhìn của một tướng địch gần nhất. Ở trạng thái ngụy trang, nếu bạn sử dụng đòn đánh thường, kỹ năng hoặc kẻ địch gây ra hiệu ứng tiêu cực, trạng thái ngụy trang sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.


III. NGỌC THAM KHẢOMới hơn Cũ hơn