[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG ĐÔNG HOÀNG THÁI NHẤT - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Đông Hoàng Thái Nhất (东皇太一)

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Hỗ Trợ , Đỡ Đòn

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội  tại :

 Đông Hoàng Thái Nhất tạo ra quả cầu bóng tối xoay xung quanh bản thân , khi kẻ thù bị chạm vào quả ầu bóng tối, nó sẽ gây ra 100 (+ 3% máu tối đa của kẻ địch) (50% phép cộng thêm) sát thương phép.

Khi cầu bóng tối gây sát thương lên tướng địch, Đông Hoàng Thái Nhất sẽ phục hồi 100 (3% sinh lực tối đa) (+ 40% phép cộng thêm) điểm máu. Khi sát thương gây ra không phải địch, Đông Hoàng Thái Nhất  sẽ phục hồi 1% máu tối đa.


Kỹ năng 1:

CD: 5  Mana: 60

 Đông Hoàng Thái Nhất giải phóng sức mạnh của mình, gây 300/360/420/480/540/600 (+ 40% cộng thêm phép) sát thương phép lên khu vực xung quanh và tạo ra một quả cầu bóng tối bao quanh . Tích tối đa 3 quả cầu.

 Khi giải phóng năng lượng, nếu nó gây sát thương lên kẻ địch trong khu vực, sẽ giảm 50% thời gian hồi chiêu này.

Số lượng quả cầu bóng tối sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của chiêu 2.


Kỹ năng 2:

CD: 6  Mana: 75

Mỗi khi Đông Hoàng Thái Nhất sở hữu quả cầu hắc ám, anh ta có thể triệu hồi một Yaolong để tấn công theo hướng chỉ định, mỗi lần tác động sẽ gây ra 500/600/700/800/900/1000 (+ 60% phép thuật).  Kẻ địch trong phạm vi của tác động thứ nhất và thứ hai bị giảm 50% và 90% tốc độ di chuyển trong 1 giây. kẻ địch trong phạm vi của tác động thứ ba sẽ bị choáng trong 1 giây. Khi thả ra, bản thân sẽ tăng 30% tốc độ di chuyển, kéo dài 1 giây và mỗi quả cầu bóng tối bổ sung sẽ tăng 10% tốc độ di chuyển.


Kỹ năng 3 :

CD: 50/45/40  Mana: 100

Đông Đế Thái Nhất lướt đến trói buộc mục tiêu trong 2.5 giây tạo liên kết bản thân với mục tiêu, đồng thời lập tức triệu hồi 3 quả cầu bóng tối xung quanh bản thân. Suốt thời gian này cả hai đều bất động hoàn toàn dưới tác động của mối liên kết không thể bị phá vỡ, đặc biệt mọi sát thương bất kỳ ai trong cả hai gánh chịu đều sẽ được truyền đến người còn lại.


III. NGỌC THAM KHẢO
Mới hơn Cũ hơn