[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG NGU CƠ - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Ngu Cơ ( 虞姬 )

I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Xạ Thủ

 Video tham khảo

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : JH )


Nội tại :

 Ngu Cơ có 25% cơ hội bắn hai mũi tên và gây tổng cộng 100 (+ 120% công vật lý) sát thương vật lý , đồng thời, tốc độ di chuyển sẽ giảm 15% trong 2 giây. Hiệu ứng này có thể cộng dồn tối đa 3 lần.


Kỹ năng 1:

CD:  5  Mana: 50

Ngu Cơ bắn nỏ theo hướng chỉ định. Chiếc nỏ sẽ gây ra 365/540/715/890/1065/1240 (+ 200% công vật lý)Sát thương vật lý cho kẻ địch đầu tiên trên đường . Mục tiêu thứ 2 trở đi trúng chiêu sát thương sẽ giảm 15% và sát thương giảm xuống tối thiểu 40%.


Kỹ năng 2:

CD: 12 / 11,6 / 11,2 / 10,8 / 10,4 / 10 Mana: 80

 Ngu Cơ tăng 30/36/42/48/54/60% tốc độ di chuyển và miễn nhiễm với sát thương vật lí trong 2 giây. Ngu Cơ sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng khống chế tại thời điểm kích hoạt kỹ năng,và đòn đánh sau đó kích hoạt nội tại.

 Nội tại: Tốc độ tấn công của cô ấy được tăng thêm 20%.


Kỹ năng 3:

CD: 20/17/14  Mana: 100

 Ngu Cơ lao về phía mục tiêu, gây choáng trong 0,5 giây và giảm 90% tốc độ di chuyển trong 2 giây. Trong khi nhảy, nó nhanh chóng bắn 2 mũi tên nỏ vào mục tiêu, mỗi mũi tên gây ra 180/225/270 (+ 85% công vật lý) sát thương vật lý, sau khi kết thúc bước nhảy, Ngu Cơ nhận thêm 30/40/50% tốc độ đánh trong 4 giây. Ngu Cơ miễn nhiễm với hiệu ứng khống chế trong thời gian lao tới.


III. NGỌC THAM KHẢO


IV. COSPLAY NGU CƠMới hơn Cũ hơn