[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG MỘNG KỲ - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 


Mộng Kỳ (梦奇)

I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Đỡ đòn , Đấu Sĩ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại :

 Mộng Kỳ không ngừng hấp thu ác mộng xung quanh, dẫn đến béo phì. Từ trạng thái gầy đến béo nhất tăng trưởng 100 điểm năng lượng, tiêu hao 20s. Trạng thái béo phì sẽ tăng sức mạnh đòn đánh thường và phạm vi kỹ năng 1 và chiêu cuối, đồng thời giảm tốc độ di chuyển tối đa 250 điểm.

Tùy thuộc độ béo phì, Mộng Kỳ sẽ tăng tối đa 150(lv1)- 430(lv15)  điểm công vật lý và 200(lv1)- 900(lv15) điểm phòng ngự vật lý cũng như phép thuật, 92(lv1)- 176(lv15) điểm hồi màu tự nhiên, tăng dần theo lv tướng. 

Mộng Kỳ sử dụng kỹ năng sẽ tiêu hao năng lượng, dẫn đến giảm béo.

Đòn đánh thường thứ 3 của Mộng Kỳ sẽ biến thành quét ngang, gây sát thương trong phạm vi lớn.Kỹ năng 1:
Thời gian hồi chiêu: 3s
Tiêu hao: 40/38/36/34/32/30 năng lượng

 Mộng Kỳ tiêu hao năng lượng hình thành 525/630/735/840/945/1050(+120% công phép) điểm lá chắn hộ thể. Lá chắn hình thành gây 350/420/490/560/630/700(+80% công phép) sát thương phép cho kẻ địch xung quanh và giảm 50% tốc độ di chuyển kéo dài 1.5s.
Sau khi sử dụng kỹ năng này, trong vòng 7s tiếp theo 3 đòn đánh thường tiếp theo trúng kẻ địch sẽ hồi 6 điểm năng lượng trên 1/mục tiêu.Kỹ năng 2:
Thời gian hồi chiêu: 5s
Tiêu hao: 40 năng lượng

 Mộng Kỳ đem ác mộng vào bình chứa ném ra, khi rơi xuống đất bình chứa sẽ vỡ thành từng mảnh gây 200/250/300/350/400/450(+45% công phép) sát thương phép thuật. Ác mộng sẽ tiếp tục lưu lại trên mặt đất kéo dài 5s, mỗi 0.5s gây 100/125/150/175/200/225(+22% công phép) sát thương phép thuật và giảm tốc độ 30%. 
Mộng Kỳ nếu chạm vào ác mộng trên mặt đất thì sẽ thu hồi về.
Trong 1 thời điểm chỉ tồn tại tối đa 2 ác mộng trên mặt đất.
Kỹ năng 3:
Thời gian hồi chiêu: 40/35/30 s
Tiêu hao: 0 năng lượng

 Mộng Kỳ dẫn đường cho ác mộng theo hướng chỉ đỉnh, tạo thành vòng xoáy ác mộng gây 150/225/300(+20% công phép) sát thương phép và giảm 50% tốc độ di chuyển; quá trình dẫn đường này tối đa kéo dài 3s. Sử dụng kỹ năng thêm 1 lần nữa hoặc hết 3s dẫn đường, Mộng Kỳ sẽ dịch chuyển đến vị trí vòng xoáy ác mộng gây 300/450/600(+40% công phép) sát thương phép và hất tung 1s.
Quá trình dẫn đường nếu bị đứt đoạn sẽ trả lại 50% thời gian hồi chiêu. Mộng Kỳ cần ít nhất 33 điểm năng lượng mới có thể thi triển kỹ năng này.

Bị động: Khi Mộng Kỳ giải phóng ác mộng tạo thánh sát thương, mục tiêu sẽ nhận 1 tầng dấu ấn ác mộng, mỗi tầng sẽ giảm 8% công phép, tối đa 5 tầng.


III. NGỌC THAM KHẢO

IV > Cosplay Mộng KỳMới hơn Cũ hơn