[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG MARCO POLO - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU Marco Polo | 马可波罗

I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Xạ Thủ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Nguyễn Đình Vinh )

Nội tại :

Mỗi đòn đánh tay và sát thương kĩ năng của Marco sẽ làm giảm 1 lớp phòng thủ của kẻ địch . Sau khi làm giảm 10 lớp phòng thủ ( 5 đối với lính ) của kẻ địch Marco được hồi 30 nội năng , đồng thời khiến các đợt tấn công kế tiếp gây 70 ( +30 công vật lý cộng thêm ) sát thương chuẩn ( có thể chí mạng ) lên nạn nhân trong 5 giây .Kĩ năng 1 : 
CD:  5 Nội năng: 75/69/63/57/51/45
Marco được tăng 10% tốc chạy đồng thời bắn liên tục theo 1 đường thẳng theo hướng chỉ định . Mỗi phát bắn gây 150 ( +17% công vật lý cộng thêm ) sát thương vật lý. Mỗi lần trúng hồi 10 nội năng . Tốc độ đánh của Marco sẽ ảnh hưởng tới số lượng đạn của kĩ năng , Các mốc 0/80%/130%/180% Marco sẽ bắn ra 5/7/9/11 viên đạn .


Kĩ năng 2 : 
CD : 5 Nội năng: 75/69/63/57/51/45
Marco lướt về hướng chỉ định .
Nội tại : 
Marco được tăng 20% sát thương và 15/18/21/24/27/30% tốc chạy khi có tướng địch trong phạm vi 500 quanh hắn 


Kĩ năng 3 : 
CD: 50/45/40  Nội năng: 75/60/45
Marco lao về hướng chỉ định đồng thời xả đạn quanh bản thân gây 150( +17% công vật lý cộng thêm ) sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi . Tốc độ đánh của Marco sẽ ảnh hưởng tới số đợt xả đạn chả kĩ năng , Các mốc 0/80%/130%/180% Marco sẽ xả ra 10/13/16/19 loạt đạn .

III. NGOC THAM KHẢOMới hơn Cũ hơn