[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG MAI SHIRANUI - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Pháp Sư , Sát Thủ

 Video tham khảo

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Linh Manh Truong )

Nội tại:

Đòn đánh thường của Mai cứ mỗi 5s sẽ cường hóa đòn đánh thường gây 100(+100% công phép) sát thương phép, đồng thời đẩy lui kẻ địch. Nhẫn phong trúng kẻ địch sẽ hồi 10 điểm năng lượng. 

Mai sử dụng kỹ năng xong đều sẽ nhào lộn 1 đoạn, đồng thời tăng 50% tốc độ di chuyển, hiệu quả này giảm dần trong 0.5s.


Kỹ năng 1 :

Thời gian hồi chiêu: 10/9.2/8.4/7.6/6.8/6s

Tiêu hao: 70 nội năng

Mai tung cú đá bay lên không trung, gây 550/620/690/760/830/900(+73% công phép) sát thương phép cho kẻ địch trong 1 phạm vi; đồng thời hất tung kẻ địch 0.75s.

Kỹ năng trúng kẻ địch sẽ hồi 25 điểm nội năng.


Kỹ năng 2 :

Thời gian hồi chiêu: 3s

Tiêu hao: 40 nội năng

Mai ném ra 1 chiếc quạt gây 500/590/680/770/860/950(+100% công phép) sát thương phép, giảm 90% tốc độ di chuyển kẻ địch trong 0.5s, đồng thời giảm 50/80/110/140/170/200 điểm phòng ngự phép thuật trong 3s

Kỹ năng trúng kẻ địch sẽ hồi 10 điểm nội năng.


Kỹ năng 3 :

Thơi gian hồi chiêu: 25/22.5/20s

Tiêu hao: 110 nội năng

Mai lao về phía trước gây 800/1000/1200(+110% công phép) sát thương phép và đẩy lui kẻ địch, đồng thời kẻ địch sẽ bị giảm 20%/25%/30% công vật lý kéo dài 2.5s

Kỹ năng mỗi khi trúng 1 kẻ địch sẽ hồi 25 điểm nội năng/mục tiêu.


III . NGỌC THAM KHẢO
Mới hơn Cũ hơn