[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG LÝ BẠCH - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 Lí Bạch | 李白

I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Sát thủ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại:

 Khi Lý Bạch sử dụng đòn đánh thường để tấn công kẻ địch, anh ta sẽ tích lũy 1 hào quang kiếm trong 3 giây, sau khi tích tụ 4 ​​hào quang kiếm, anh ta sẽ vào trạng thái hiệp sĩ, tăng 30 điểm sức mạnh công kích vật lý và nâng phong ấn trong 5 giây.

Tấn công các trụ sẽ không tích lũy hào quang kiếm.


Kỹ năng 1:

CD: 12 / 10,6 / 9,2 / 7,8 / 6,4 / 5 

Lý Bạch có thể lao kiếm và bản thân hai lần theo hướng chỉ định, gây 300/350/400/450/500/550 (+ 110% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường và gây choáng trong 0,5 giây . Lần kích hoạt thứ ba sẽ trở lại vị trí ban đầu, khoảng thời gian giữa mỗi lần  không vượt quá 5 giây.


Kỹ năng 2:

CD: 12 / 11.6 / 11.2 / 10.8 / 10.4 / 10 

Lý Bạch dùng kiếm chém vòng xung quanh bản thân gây 210/246/282/318/354/390 (+ 75% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi. Kẻ địch chạm vào vòng tròn kiếm sẽ bị 350 (+ 125% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và giảm 90% tốc độ di chuyển trong 1 giây. Đồng thời giảm giáp 100/175/250/325/400/475 phòng ngự vật lý trong 3 giây. Lí Bạch sẽ k bị chọn làm mục tiêu khi sử dụng chiêu.


Kỹ năng 3: 

CD: 12

Sau khi tích đủ nội tại , chém nhanh tất cả kẻ địch theo hướng chỉ định 5 lần Mỗi nhát chém gây 200/250/300 (+ 50% công vật lý cộng thêm)sát thương vật lý, Khi tấn công nhiều kẻ địch cùng một lúc ,mỗi tướng địch sẽ giảm 15% sát thương. Lý Bạch không bị chọn làm mục tiêu khi dùng ulti.

Chỉ sử dụng được khi tích đủ nội tại 4 điểm hào quang kiếm.


III. NGỌC THAM KHẢO
Mới hơn Cũ hơn