[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG LƯU THIỆN - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Đỡ đòn , Trợ thủ

 Video tham khảo


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 


Nội tại :

 Lưu Thiện có thể gây ra cùng một lượng sát thương lên trụ do kỹ năng phát ra, và hiệu ứng khống chế của Lưu Thiện có thể câm lặng trụ 1 giây. Khi kỹ năng của Lưu Thiện gây sát thương lên trụ sẽ phục hồi 200-396 HP cho bản thân. Hiệu ứng phục hồi tăng theo cấp độ anh hùng.


Kỹ năng 1:
CD: 10 / 9.4 / 8.8 / 8.2 / 7.6 / 7 


 Lưu Thiện kích hoạt lá chắn lao về phía trước, hấp thụ 600/840/1080/1320/1560/1800 điểm sát thương và tăng 25% tốc độ di chuyển trong 3 giây, đồng thời cường hóa đòn đánh thường tiếp theo, gây ra 350 / 400/450/500/550/600 (+ 122% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và hất tung kẻ địch lên không trong 1 giây.


Kỹ năng 2:
CD: 8

 Lưu Thiện điều khiển gấu trúc mở rộng móng vuốt của nó theo hướng xác định để tấn công, gây 400/480/560/640/720/800 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi và làm choáng kẻ địch trong phạm vi trong 1 giây.


Kỹ năng 3:
CD: 40/35/30

 Lưu Thiện điều khiển Panda dang tay và liên tục xoay người để tấn công kẻ địch xung quanh trong 3 giây gây 240/320/400 (+ 75% công vật lý) sát thương vật lý mỗi 0,5 giây.

III. NGỌC THAM KHẢOMới hơn Cũ hơn