[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG LỖ BAN ĐỆ THẤT - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Lỗ Ban Đệ Thất | 鲁班七号

 I .GIỚI THIỆU

 Vai trò : Xạ Thủ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Nguyễn Đình Vinh )

Nội tại :

Sau phát bắn tay thứ 5 hoặc mỗi lần sử dụng kĩ năng Lỗ Ban sẽ bắn ra 3 loạt đạn theo một đường thẳng . Mỗi loạt đạn gây ra  6% sát thương vật lý theo máu tối đa của kẻ địch ( mỗi 100 công vật lý cộng thêm tăng 1% ) , gây 120 ( +50% công vật lý ) sát thương vật lý lên trụ hoặc lính . 


Kĩ năng 1 : CD: 7s

Lỗ Ban ném lựu đạn tới vị trí chỉ định gây 400/500/550/600/650/700 (+75% công vật lý ) sát thương vật lý lên kẻ địch trúng phải đồng thời giảm 25% của chúng trong 2 giây .


Kĩ năng 2 : CD: 15/14/13/12/11/10

Lỗ Ban bắn ra một quả tên lửa theo hướng chỉ định , đẩy lùi kẻ địch trước mặt . khi trúng tướng địch gây 400/450/500/550/600/650 ( +70% công vật lý ) + 5/6/7/8/9/10% sát thương phép dựa theo máu đã mất của tướng địch .


Kĩ năng 3 : CD: 15/14/13/12/11/10
Lỗ Ban gọi ra một khinh khí cầu bay theo hướng chỉ định trong 14 giây . Khinh khí cầu có thể phát hiện và thả bom vào kẻ địch trong phạm vi mỗi giây . Bom rơi trong  0,65 giây gây 625/750 ( +75% công vật lý cộng thêm ) sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi .


III. NGỌC THAM KHẢO


Mới hơn Cũ hơn