VIỆT HÓA KỸ NĂNG LIÊM PHA - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Liêm Pha | 廉颇

 I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò :

 Video Tham KhảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : JH )


 Nội tại:

 Liêm Pha sẽ miễn khống chế khi kỹ năng của mình. Sau khi vào trận, ý chí chiến đấu của Liêm Pha sẽ tăng dần lên, ý chí chiến đấu càng cao thì sát thương nhận vào càng giảm. Khi tinh thần chiến đấu tràn đầy, Liêm Pha tăng tốc độ đánh. Sau giao tranh, tinh thần chiến đấu giảm dần.

Kỹ năng 1 :

CD: 9/8,4/7,8/7,2/6,6/6 

 Liêm Pha tung cước theo hướng chỉ định, gây sát thương lên kẻ địch và hất tung lên không trung.

 Bị động: Khi  Liêm Pha sử dụng đòn đánh cơ bản liên tục, đòn đánh cơ bản thứ ba sẽ trở thành một cú đấm thẳng, gây thêm sát thương cho kẻ thù và giảm thời gian hồi chiêu.

Kỹ năng 2 :

CD: 9/8.6/8.2/7.8/7.4/7

 Liêm Pha truyền sức mạnh của mình xuống mặt đất  làm chậm những kẻ địch xung quanh và các đơn vị không phải anh hùng sẽ dần dần chìm xuống trung tâm khu vực. Sau 1 giây, mặt đất sẽ nứt ra và gây sát thương cao cho kẻ địch trong khu vực, càng gần trung tâm thì sát thương càng cao. Nếu có đơn vị địch trong khu vực, thời gian hồi chiêu của chiêu 1 sẽ được đặt lại. 


Kỹ năng 3:

CD: 9/8.6/8.2/7.8/7.4/7

 Liêm Pha nhảy đến khu vực được chỉ định và đập đất ba lần liên tiếp. Lần đập đầu tiên và lần thứ hai sẽ làm chậm và lần đập thứ ba sẽ khiến kẻ địch bị hất tung. Sát thương của mỗi đòn tăng lên.


III. NGỌC THAM KHẢO

Mới hơn Cũ hơn