[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG LAN LĂNG VƯƠNG - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Sát Thủ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Linh Manh Truong )

Nội tại :

 Lan Lăng Vương di chuyển hướng về phía kẻ địch sẽ tăng 20% tốc độ di chuyển.


Kỹ năng 1 :

Thời gian hồi chiêu: 5s

Tiêu hao: 50 mana

 Lan Lăng Vương dùng dao chém kẻ địch xung quanh gây 215/260/305/350/395/440(+85% công vật lý) sát thương vật lý, đồng thời triệu hồi 1 phân thân tấn công ngẫu nhiên 1 kẻ địch gần đó. Lan Lăng Vương và phân thân gây cùng 1 lượng sát thương. 


Kỹ năng 2 :

Thời gian hồi chiêu: 9.6/8.8/8/7.2/6.4/5.6s

Tiêu hao: 60 mana

 Lan Lăng Vương ném 1 con dao găm về phía trước gây 165/186/207/228/249/270(+57% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường đi, đồng thời gây làm chậm 90%, hiệu quả này giảm dần trong 2s. Kẻ địch trúng dao sẽ bị đánh dấu trong vòng 3s, khi Lan Lăng Vương dùng kỹ năng hoặc đánh thường công kích thêm lần nữa sẽ bị choáng 1s, đồng thời Lan Lăng Vương sẽ hồi phục lượng máu bằng 140/168/196/224/252/280(+60% công vật lý); sau 3s dao găm đánh dấu biến mất kẻ địch sẽ chịu sát thương vật lý bằng 24% lượng máu đã mất. 

Dao găm phi trúng tướng địch sẽ lập tức dừng lại. 


Kỹ năng 3 :

Thời gian hồi chiêu: 24/22/20s
Tiêu hao: 100 mana

 Lan Lăng Vương xung phong theo hướng chỉ định gây 660/830/1000(+188% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường đi.Kỹ năng 4 :
Thời gian hồi chiêu: 24s
Tiêu hao: 0
 Lan Lăng Vương sử dụng kỹ năng sau 1.5 sẽ tàng hình, kéo dài 30s. Khi hiện thân, Lan Lăng Vương sẽ tăng 50% tốc độ đánh kéo dài 5s. Khi tàng hình, nếu Lan Lăng Vương ở gần kẻ địch quá 3s sẽ lập tức hiện thân.


III. NGỌC THAM KHẢO

Mới hơn Cũ hơn