VIỆT HÓA KỸ NĂNG KHẢI - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 

 I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đấu Sĩ , Đỡ Đòn

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : JH ) Nội tại:

 Khải có kỹ năng chiến đấu siêu việt, khi đòn đánh thường và kỹ năng 2 của Khải trúng một mục tiêu, nó sẽ gây thêm 50% sát thương.


Kỹ năng 1 :

CD:10  Mana : 50

 Khải ném lưỡi kiếm theo hướng xác định, nảy lan tối đa 4 lần gây 150/180/210/240/270/300 (+ 60% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trúng phải và giảm 30% tốc độ di chuyển của nó trong 2 giây. Mục tiêu đầu tiên trúng phải sẽ giảm 80% tốc độ di chuyển trong 1 giây. Sau khi công kích hết các mục tiêu lưỡi kiếm quay về phục hồi 10% máu tối đa và giảm 30% CD của kỹ năng, đồng thời tăng 20/22/24/26/28/30% tốc độ di chuyển và 15/17/19/21/23/25% tốc độ đánh trong 3 giây.

Kỹ năng 2 :

CD: 6 Mana : 50

 Khải tung ra hai nhát chém theo hướng chỉ định, mỗi nhát gây 80 - 160 (+ 30% công vật lý) sát thương vật lý, và nhát chém thứ hai sẽ hất kẻ địch lên không trong 0,5 giây . Đồng thời biến đòn đánh thường tiếp theo trở thành một nhát chém. Vết chém sẽ lao tới mục tiêu và tung ra đòn đánh thường. Vết chém sẽ gây thêm 150/180/210/240/270/300 điểm vật lý.

 Nội tại: Sau khi ra khỏi giao tranh, Khải phục hồi 1% máu tối đa và năng lượng tối đa mỗi giây và sẽ tăng tốc độ di chuyển 10/12/14/16/18/20.


Kỹ năng 3:

CD: 60/55/50 Mana: 120

Sau 1 giây vận công, Khải gây 300/400/500 sát thương phép diện rộng và cường hóa bản thân tăng cường 100/150/200 công vật lí, 50 tốc độ di chuyển và 60/95/130 miễn thương. Khải triệu hồi áo giáp phép thuật, gây 60 sát thương phép lên những kẻ địch đứng gần bản thân mỗi 0,5 giây trong 8 giây


III. NGỌC THAM KHẢOMới hơn Cũ hơn