[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG ĐỊCH NHÂN KIỆT - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 

Địch Nhân Kiệt | 狄仁杰

I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Xạ Thủ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Nguyễn Đình Vinh )

Nội tại : 

Mỗi đòn đánh tay của Địch Nhân Kiệt đều nhận 1 hiệu ứng gia tốc . 1 hiệu ứng tăng 6% tốc đánh và 5% tốc độ di chuyển . Cộng dồn 5 lần .


Kĩ năng 1 : 

CD: 8/7.6/7.2/6.8/6.4/6  Mana:60

Địch Nhân Kiệt ném 6 lệnh bài về hướng chỉ định gây 165/185/205/225/245/265 (+ 22% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và 110/130/150/170/190/210 sát thương phép lên mục tiêu trúng chiêu .  Thẻ xanh lam chỉ gây 50% sát thương nhưng sẽ làm giảm 30% tốc độ di chuyển của kẻ địch trong vòng 1 giây . Khi mục tiêu trúng nhiều lệnh bài cùng 1 lúc, sát thương sẽ giảm 30% từ lệnh bài thứ 2 . 

Nội tại : Sau mỗi 2 đòn đánh thường Địch Nhân Kiệt sẽ được cường hóa đòn đánh tiếp theo thành lệnh bài đỏ hoặc xanh .


Kĩ năng 2 :
CD: 14/13.6/13.2/12.8/12.4/12  Mana:70
Địch Nhân Kiệt ném 8 lệnh bài xung quanh bản thân , hóa giải mọi hiệu ứng bất lợi và khống chế , tăng 25% tốc độ di chuyển trong 1s . Sát thương và hiệu ứng của các lệnh bài giống như kĩ năng 1 .

Kĩ năng 3 : 
 CD: 24/20/16  Mana:100
Địch Nhân Kiệt ném 1 lệnh bài vàng về hướng chỉ định gây 300/375/450 (+ 60% công phép ) (+ 120% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và 300/375/450 (+60% công phép ) cho tướng địch đầu tiên trúng phải (+ 120% công vật lý cộng thêm) sát thương phép thuật , choáng trong 1 giây đồng thời giảm 50% giáp và kháng phép của mục tiêu . kẻ địch trúng chiêu sẽ bị lộ tầm nhìn trong 5 giây . trong khoảng thời gian này Địch Nhân Kiệt và đồng minh sẽ được tăng 10% tốc độ di chuyển khi đi về phía mục tiêu .


III. NGỌC THAM KHẢO
Mới hơn Cũ hơn