[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG HOA MỘC LAN - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Đấu Sĩ , Sát Thủ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Linh Manh Truong )

Nội tại:

Hoa Mộc Lan sử dụng khinh kiếm, tăng 40 tốc độ di chuyển, mỗi kỹ năng và đòn đánh thường sẽ tạo thành 1 tầng dấu ấn lên tướng địch, đủ 5 tầng sẽ kích hoạt dấu ấn gây (200% công vật lý) sát thương vật lý, đồng thời gây hiệu ứng câm lặng(không sử dụng được kỹ năng) và làm chậm 90% di chuyển trong 1s.

Hoa Mộc Lan sử dụng trọng kiếm, tốc độ đánh thường cơ bản sẽ bị giảm đi nhưng sẽ gây thêm (50% công vật lý) sát thương vật lý; đồng thời trong quá trình sử dụng kỹ năng sẽ ở trong trạng thái Bá thể(miễn khống chế) và giảm 50% sát thương nhận vào.Kỹ năng 1 :
Thời gian hồi chiêu: 8/7.6/7.2/6.8/6.4/6s"

 Hoa Mộc Lan xung phong và chém theo hướng chỉ định, gây 80/90/100/110/120/130(+43% công vật lý) sát thương vật lý. Nếu kỹ năng trúng mục tiêu, trong vòng 5s sẽ được sử dụng thêm 1 lần nữa.

Hoa Mộc Lan tụ lực tại chỗ, sau đó vung kiếm chém về phía trước gây từ 120/138/156/174/192/210 (+60% công vật lý) đến 600/690/780/870/960/1050 (+300% công vật lý) sát thương vật lý tùy vào thời gian tụ lực, tối đa 2s
Tụ lực đủ 0.75s chém trúng kẻ địch gây làm chậm 25% di chuyển trong 2s.
Tụ lực đủ 1.5s chém trúng kẻ địch sẽ gây hiệu ứng đẩy lùi 0.5s
Kỹ năng nếu trúng kẻ địch thì trong vòng 5s sẽ được sử dụng thêm 1 lần nữa.Kỹ năng 2:

 
 Hoa Mộc Lan ném Khinh kiếm về phía trước, gây 180/200/220/240/260/280(+90%công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường đi. Khinh kiếm dừng lại tại điểm cuối và quay tiếp trong 3s, mỗi 0.5s gây 100(+36% công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 50% di chuyển trong 1s cho kẻ địch xung quanh. Hoa Mộc Lan đi qua nhặt kiếm sẽ giảm 5s hồi chiêu của kỹ năng này.

Thời gian hồi chiêu: 12s
Hoa Mộc Lan hướng về phía trước chém liên tiếp 4 kiếm, mỗi kiếm gây 130/150/170/190/210/230 (+68% công vật lý) sát thương vật lý; đồng thời liên tiếp đẩy lùi kẻ địch và làm chậm 25% di chuyển trong 2s.

Thời gian hồi chiêu: 12/11.6/11.2/10.8/10.4/10 s


Kỹ năng 3 :
Thời gian hồi chiêu: 6s
 
"Hoa Mộc Lan rút Trọng kiếm, quét xung quanh gây 200/280/360(+110% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch; đồng thời tăng 60/180/300 điểm công vật lý trong vòng 5s. Hoa Mộc Lan chuyển sang sử dụng kỹ năng của Trọng kiếm hình thái.

"Hoa Mộc Lan rút Khinh kiếm, quét xung quanh gây 200/280/360(+110% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch; đồng thời tăng 60% tốc độ đánh trong vòng 5s. Hoa Mộc Lan chuyển sang sử dụng kỹ năng của Khinh kiếm hình thái.
Sử dụng Khinh kiếm, Hoa Mộc Lan sẽ tăng 40/50/60 tốc độ di chuyển.III. NGỌC THAM KHẢO
Mới hơn Cũ hơn