VIỆT HÓA KỸ NĂNG HẠNG VŨ - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Hạng Vũ | 项羽

  I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đỡ Đòn

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : JH )


 Nội tại:

Khi sinh mệnh của Hạng Vũ dưới 30%, anh ta sẽ giảm 40% sát thương nhận vào trong 6 giây , thời gian hồi 90 giây mỗi lần. Đòn đánh thường của Hạng Vũ sẽ gây thêm 6% máu tối đa sát thương vật lý cho mục tiêu. Lính / quái vật hoang dã gây 400 sát thương vật lý; cộng thêm 6% máu tối đa và 400 sát thương vật lý cho các công trình; mỗi mục tiêu chỉ có thể được kích hoạt một lần sau mỗi 5 giây. Sát thương cố định sẽ tăng theo cấp độ anh hùng, tăng 35 điểm mỗi cấp.


Kỹ năng 1 :

CD:14/13/12/11/10/9 Tiêu thụ: 50

Hạng Vũ lao theo hướng chỉ định, tất cả kẻ địch bị chạm vào sẽ bị đẩy trở lại, khi kết thúc va chạm, Hạng Vũ cũng sẽ tung ra một nhát kiếm và hất tung kẻ địch lên không trong 0,5 giây . Cú lao và chém đều gây 120/144/168/192/216/240 (+ 48% công vật lý) sát thương vật lý át thương cho mục tiêu.. Kỹ năng đánh trúng kẻ địch sẽ giảm 30% thời gian hồi chiêu này.


Kỹ năng 2 :

CD: 7 tiêu thụ: 40

Hạng Vũ gầm lên, gây 130/154/178/202/226/250 (+ 80% công vật lý) sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh, đồng thời giảm 30% tốc độ di chuyển và 25/28/31/34/37/ 40% sát thương gây ra trong 2 giây.

 Bị động: Mỗi 1 điểm phòng thủ vật lý của Hạng Vũ sẽ cộng thêm 1,5-2,5 điểm máu tối đa (tăng theo cấp kỹ năng)


Kỹ năng 3:

CD: 50/45/40 tiêu thụ: 100

Sau khi Hạng Vũ lao theo hướng chỉ định, anh ta chém ra một thanh kiếm khí, gây 500/750/1000 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường và gây thêm 66% sát thương cho kẻ địch trúng phải lưỡi kiếm đồng thời làm choáng trong 1 giây.

 Bị động: Hạng Vũ sẽ gây thêm 20% sát thương lên những mục tiêu có cấp độ thấp hơn hoặc bằng hắn.


III. NGỌC THAM KHẢO

Mới hơn Cũ hơn