[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG GIA CÁT LƯỢNG - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Gia Cát Lượng  (诸葛亮)

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Pháp Sư

 Video Tham Khảo II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Thảo Nguyên )

Nội tại: Thời khắc mưu tính

Khi pháp thuật của Gia Cát Lượng đánh trúng kẻ địch, trên người Gia Cát Lượng sẽ xuất hiện Khắc ấn mưu lược, khi khắc ấn đạt đủ 5 tầng sẽ triệu hồi 5 quả cầu phép thuật bay quanh thân, sau một thời gian ngắn quả cầu phép thuật sẽ bay đến tấn công kẻ địch, tạo thành 135(+25% công phép) điểm sát thương phép thuật,; cầu phép thuật ưu tiên tấn công tướng địch, cầu phép thuật sẽ không tấn công quái rừng khi chúng không ở trạng thái chiến đấu.Kỹ năng 1: Đột phá Đông phong.

Thời gian hồi chiêu: 8/7.4/6.8/6.2/5.6/5. Tiêu hao: 60

Gia Cát Lượng bắn ba quả cầu phép thuật về hướng chỉ định, gây 500/600/700/800/900/1000(+70% công phép) điểm sát thương phép thuật, nếu như nhiều quả cầu phép thuật đánh trúng một mục tiêu, từ quả cầu phép thuật thứ hai sẽ chỉ gây 20% sát thương. Mỗi một quả cầu phép thuật sẽ khởi động một lần Khắc ấn mưu lược.


Kỹ năng 2: Xuyên qua thời không.

Thời gian hồi chiêu: 1.5/1.4/1.3/1.2/1.1/10. Tiêu hao: 40


Gia Cát Lượng tức tốc di chuyển đến hướng chỉ định, đồng thời sinh ra một trận pháp tại vị trí ban đầu, gây 350/420/490/560/630/700(+52% công phép) điểm sát thương phép thuật cho kẻ địch trong phạm vi; nếu như một mục tiêu trong 5 giây nhiều lần chịu ảnh hưởng của trận pháp sẽ bị giảm 90% tốc chạy, duy trì 3 giây, hiệu ứng này giảm dần theo thời gian; khi mục tiêu bị nhiều trận pháp đồng thời đánh trúng, trận pháp sẽ chỉ gây 50% sát thương; mỗi một lần trận pháp ảnh hưởng đến kẻ địch đều sẽ khởi động 1 lần Khắc ấn mưu lược; mỗi 10 giây có thể chuẩn bị một lần Xuyên qua thời không, tối đa 3 lần.


Kỹ năng 3: Đạn Nguyên khí. 
Thời gian hồi chiêu: 35/30/25. Tiêu hao: 120


Sau một khoảng thời gian tụ lực ngắn, Gia Cát Lượng khóa mục tiêu bắn ra một quả đạn Nguyên khí, khi bắn trúng sẽ phát nổ gây 450/630/810(+55% công phép) điểm sát thương phép thuật; khi đánh trúng kẻ địch, kẻ địch mỗi lần tổn thất 1% sinh lực tối đa đạn Nguyên khí sẽ tăng 2% sát thương; khi tụ lực Gia Cát Lượng vẫn có thể di chuyển và cũng có thể sử dụng Xuyên qua thời không; đạn Nguyên khí đánh trúng kẻ địch có thể khởi động 1 lần Khắc ấn mưu lược; nếu như đạn Nguyên khí trực tiếp tiêu diệt tướng địch sẽ lập tức khởi động nội tại, đồng thời giảm 80% thời gian hồi chiêu của đạn Nguyên khí; nếu như mục tiêu bị khóa là tướng địch nhưng kẻ đó đã chết trước khi vụ nổ xảy ra, vẫn có thể giảm 80% thời gian hồi chiêu của đạn Nguyên khí; đạn Nguyên khí bắn trúng tướng địch khác sẽ lập tức tiêu hủy và phát nổ; trên đường đi nếu đạn Nguyên khí đánh trúng đơn vị không phải tướng địch, sẽ gây sát thương tương đương và hất tung 0.5 giây.


III. NGỌC THAM KHẢO
Mới hơn Cũ hơn