[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG CHUNG VÔ DIỆM - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Chung Vô Diệm | 钟无艳

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Đấu sĩ , Đỡ đòn

 Video tham khảo


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Trans : JH )


Nội tại :

Khi gây sát thương, anh ta có 50% cơ hội hóa đá tướng địch trong 0,75 giây, mỗi tướng địch sẽ chỉ nhận hiệu ứng hóa đá một lần trong vòng 8 giây.


Kỹ năng 1:


 Kích hoạt sẽ lao theo hướng chỉ định và đòn đánh thường tiếp theo được cường hóa. Đòn đánh cường hóa sẽ gây 225/270/315/360/405/450 (+ 120% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và giảm 50 % Tốc độ di chuyển trong 2 giây.


Kỹ năng 2:

CD:8.0 / 7.4 / 6.8 / 6.2 / 5.6 / 5.0 

Sau khi lao lên, dùng búa tạ đập xuống đất, gây 300/380/460/540/620/700 (+ 145% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi và nhân đôi cho kẻ địch ở giữa phạm vi .


Kỹ năng 3:

CD: 40/35/30

 Chung Vô Diệm nâng búa tạ lên xoay và tấn công kẻ địch xung quanh trong 3,2 giây, gây 150/225/300 (+ 80% công vật lý) sát thương vật lý mỗi 0,4 giây, và thêm 40% khi kẻ địch ở vòng ngoài sát thương. Trong khi sử dụng chiêu cuối, sau mỗi 0,4 giây sẽ cung cấp 3% tốc độ di chuyển và lá chắn 35 (+ 35 / Lv) (+ 0,1Ad) cộng dồn 4 lớp.


III. NGỌC THAM KHẢO
Mới hơn Cũ hơn