[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG CHARLOTTE - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I.GIỚI THIỆU

 Vai trò : Sát thủ , Đấu sĩ

 Video tham khảo II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator: Linh Manh Truong )


Nội tại: Thất Tinh Quang Mang Kiếm

Charlotte sử dụng bất kỳ kỹ năng nào trúng mục tiêu, sẽ cường hóa kỹ năng ở lần sử dụng tiếp theo, đồng thời nhận được 1 tầng dấu ấn, kéo dài 4s.

Tích đủ 3 tầng dấu ấn, đòn đánh thường sẽ cường hóa thành Thất tinh quang mang kiếm, truy kích kẻ địch, liên tục tạo thành 7 kiếm, mỗi kiếm gây 50 (+25% công vật lý)sát thương vật lý và làm chậm 20% di chuyển, kiếm thứ 7 sẽ tạo thêm sát thương bằng 12% lượng máu kẻ địch đã mất. 

Trong quá trình tung ra Thất tinh quang mang kiếm, Charlotte nhận được miễn 35% sát thương nhận vào.

Khi kỹ năng cường hóa trúng kẻ địch sẽ làm giảm 7% tốc đánh, tối đa 7 tầng.


Kỹ năng 1 : Tấn Quang Tam Giác Kiếm

Thời gian hồi chiêu: 8 - 7s

Charlotte tung về phía trước Tấn quang tam giác kiếm, gây  200/230/260/290/320/350 (+100% công vật lý) sát thương vật lý  cho kẻ địch trên đường đi, đồng thời tăng 80% tốc độ di chuyển giảm dần trong 2s.

Kỹ năng cường hóa: Bỏ qua động tác giơ tay, trực tiếp tung kỹ năng (kỹ năng thường có delay trước khi tung kỹ năng), đồng thời sát thương tăng lên thành 260/299/338/377/416/455 (+130% công vật lý).


Kỹ năng 2 :

Kỹ năng cường hóa: Thời gian hồi chiêu giảm còn 3/2.8/2.6/2.4/2.2/2s
Charlotte xung phong về phía trước tạo thành sát thương 6 đoạn mỗi đoạn gây 40/48/56/64/72/80 (+15% công vật lý) và làm chậm, đồng thời mỗi đoạn hồi máu bằng 25 (+7% công vật lý)Kỹ năng 3:
Thời gian hồi chiêu: 18/15.5/13s
Charlotte nhanh chóng vẽ ra 7 đạo kiếm, mỗi đạo kiếm gây 150/250/350 (+80% công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 50% di chuyển kéo dài 1s. Từ đạo kiếm thứ 2 trở đi, sát thương chỉ còn 30%. 
Trong thời gian tung ra kỹ năng, Charlotte ở vào trạng thái bá thể (miễn khống chế), đồng thời nhận được miễn 35% sát thương nhận vào.

Kỹ năng cường hóa: Sau khi 7 đạo kiếm thành hình sẽ tạo ra Phá không quang kiếm, gây sát thương cho kẻ địch ở trung tâm thêm 1 lần nữa, đồng thời hất tung 0.75s

III. NGỌC THAM KHẢOMới hơn Cũ hơn