[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG CAN TƯƠNG & MẠC TÀ - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Can Tương Mạc Tà (干将莫邪) 

I. GIỚI THIỆU


 Vai trò : Pháp Sư 

 Video tham khảo


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Thảo Nguyên )

Nội tại: Đồng tâm sát cánh

Khi giải phóng kỹ năng Phi kiếm, Mạc Tà đều phối hợp với Can Tương phóng ra Thư kiếm của nàng, Thư kiếm và Hùng kiếm giao nhau tại một điểm, gây sát thương như nhau. Đòn đánh thường của Can Tương Mạc Tà sử dụng Phi kiếm tấn công kẻ địch sẽ tạo thành 300(+25% công phép) điểm sát thương phép thuật, Thư hùng kiếm đánh trúng mục tiêu sẽ lần lượt gia tăng Thư hùng kiếm khí, Phi kiếm sẽ gây thêm sát thương với mục tiêu bị Kiếm khí quấn quanh, khi một đợt Kiếm khí bị kích hoạt nhiều lần sẽ giảm 50% sát thương.


Kỹ năng 1:Hộ chủ tà trủng

 Thời gian hồi chiêu: 12/11/10/9/8/7. Tiêu hao: 80

Can Tương dùng lực đẩy Kiếm trủng về phía trước hai lần liên tục đồng thời lùi về phía sau, Kiếm trủng tạo thành 300/350/400/450/500/550(+50% công phép) điểm sát thương phép thuật và hất tung đẩy lùi kẻ địch. Kẻ địch trúng Kiếm trủng trong vòng 3 giây sẽ giảm 150/180/210/240/270/300 điểm kháng phép. 

Nội tại: Mỗi khi tiêu diệt hoặc hỗ trợ, Kiếm trủng đều sẽ gia tăng vĩnh viễn 15 điểm sức mạnh phép thuật cho Can Thương, tối đa 20 tầng.Kỹ năng 2:Thư hùng song kiếm - Cận
Thời gian hồi chiêu: 8. Tiêu hao: 45
Phóng thích Hùng kiếm, Hùng kiếm bay theo hình vòng cung gây 350/420/490/560/630/700(+45% công phép) điểm sát thương phép thuật, và tăng thêm 100/120/140/160/180/200(+15% công phép) điểm sát thương phép thuật cho Kiếm khí.


Kỹ năng 3 : Thư hùng song kiếm - Viễn
Thời gian hồi chiêu: 8. Tiêu hao: 45
Phóng thích Hùng kiếm, Hùng kiếm bay theo hình vòng cung gây 350/420/490/560/630/700(+45% công phép) điểm sát thương phép thuật, và tăng thêm 100/120/140/160/180/200(+15% công phép) điểm sát thương phép thuật cho Kiếm khí.


Kỹ năng 4 : Kiếm lai.
Thời gian hồi chiêu: 40/35/30. Tiêu hao: 120.
Can Tương lập tức hồi lại kỹ năng Phi kiếm, đồng thời triệu hồi thêm kiếm để cường hóa đòn Phi kiếm tiếp theo.
Nội tại: Mạc Tà lập tức quan sát chiến trường, gia tăng 15% phạm vi tầm nhìn, mỗi một lần Kiếm khí đánh trúng kẻ địch sẽ giảm 1 giây thời gian hồi chiêu của Kiếm lai.


III. NGỌC THAM KHẢO


Mới hơn Cũ hơn