[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG BÙI CẦM HỔ - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Sát thủ, Đấu sĩ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Linh Manh Truong )

Nội tại :

 Trạng thái người : Đòn đánh thường tạo ra 1 luồng khí công, gây thêm 16 sát thương phép (sẽ tăng dần theo level tướng); sát thương phép gây thêm có thể trong 3s cộng dồn, tối đa 3 lần cộng dồn. Đòn đánh thường trúng mục tiêu khôi phục 5 điểm năng lượng.

 Trạng thái hổ : Dạng Hổ sẽ nhận được thêm 20 điểm công vật lý, 60 điểm kháng vật lý và kháng phép, 30 điểm tốc độ di chuyển.


Kỹ năng 1 :

 Trạng thái người :
Thời gian hồi chiêu: 8/7.6/7.2/6.8/6.4/6 s
Tiêu hao: 50 năng lượng
 Bắn 1 luồng khí công theo hướng chỉ định, gây 250/300/350/400/450/500(+115% điểm vật lý cộng thêm bởi đồ đạc, skin(tức là không tính điểm công vật lý cơ bản của tướng)) sát thương phép cộng thêm sát thượng phép = 8% lượng máu hiện tại của mục tiêu, đồng thời làm chậm tốc độ di chuyển 50% trong 1.5s. 
Kỹ năng trúng tướng địch sẽ hồi phục 20 điểm năng lượng.

 Trạng thái Hổ :
Thời gian hồi chiêu: 3s
Tiêu hao: 50 năng lượng
 Cắn xé 1 mục tiêu tạo thành 300/360/420/480/540/600(+130% điểm vật lý cộng thêm) sát thương vật lý, mỗi 1% lượng máu mục tiêu mất đi sẽ chịu thêm 1% sát thương kỹ năng này. Nếu kỹ năng này trực tiếp tiêu diệt mục tiêu sẽ hồi phục 20 điểm năng lượng.


Kỹ năng 2:
 Trạng thái Người: 
Thời gian hồi chiêu: 8s
Tiêu hao: 50 năng lượng
Thi triển Niệm khí hoàn bao quanh thân thể, gây 100/150/200/250/300/350(+70% điểm vật lý cộng thêm) sát thương phép cho kẻ địch xung quanh; đồng thời hình thành 400(+150% điểm vật lý cộng thêm) lá chắn hộ thể kéo dài 5s. Trong thời gian lá chắn hộ thể tồn tại, mỗi 0.5s gây thêm 20/30/40/50/60/70(+14% điểm vật lý cộng thêm) sát thương phép cho kẻ địch xung quanh; đồng thời tăng 30% tốc độ đánh.

Trạng thái Hổ:
Thời gian hồi chiêu: 8/7.4/6.8/6.2/5.6/5 s
Tiêu hao: 50 năng lượng
Bùi Cầm Hổ nhảy vồ về phía trước tạo thành 175/210/245/280/315/350(+70% điểm vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ địch, nếu trong quá trình nhảy chạm vào mép địa hình, có thể trong 1s tiếp theo sử dụng phím di chuyển điều chỉnh hướng nhảy tiếp đoạn thứ 2 gây 350/420/490/560/630/700(+140% điểm vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ địch. Nếu như đoạn nhảy vồ thứ 2 trúng kẻ địch sẽ hồi phục 20 điểm năng lượng và trả lại 1 nửa thời gian hồi chiêu.


Kỹ năng 3 :
 Trạng thái Người :
Thời gian hồi chiêu: 7/6/5/4 s
Tiêu hao: 0 năng lượng
Bùi Cầm Hổ biến sang dạng Hổ, tăng 30% tốc độ di chuyển trong 1s, và cường hóa 2 đòn đánh tiếp theo. Đòn đầu tiên vồ theo hướng chỉ định tạo thành 20/110/200/290(+100% công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 90% trong 1s. Trong vòng 5s sử dụng đòn thứ hai tấn công kẻ địch trước mặt tạo 20 (+100% công vật lý) sát thương phép.

Trạng thái Hổ :
Thời gian hồi chiêu: 7/6/5/4s
Tiêu hao: 0 năng lượng
Bùi Cầm Hổ biến sang dạng Người, tăng 30% tốc độ di chuyển trong 1s và cường hóa cho 1 đòn đánh tiếp theo, tạo thành 1 viên đạn nguyên khí bắn về phía trước gây 50/230/410/590(+100% công vật lý) sát thương phép cho kẻ địch và khu vực hình quạt phía sau.


III. NGỌC THAM KHẢO
Mới hơn Cũ hơn