[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG BÁCH LÝ HUYỀN SÁCH - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Sát thủ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG


Nội tại :

 Đánh gần sẽ gây 80% sát thương vật lý, đánh xa sẽ gây thêm 40% sát thương vật lý . Khi đầu móc trúng kẻ địch, tốc độ di chuyển của địch sẽ bị giảm, và Bạn sẽ được tăng tốc độ di chuyển trong thời gian ngắn ( hiệu ứng này phụ thuộc vào lưỡi liềm chiêu 1 ).


Kỹ năng 1 :
CD: 5/4.8/4.6/4.4/4.2/4

Huyền Sách lướt nhanh và được tăng 50 công vật lý. Nếu đánh trúng địch ở xa sẽ làm chậm địch 10/14/18/22/26/30% và tăng 10/14/18/22/26/30% tốc chạy cho bản thân. Nếu kẻ địch đang bị dính chiêu 2, kích hoạt sẽ khiến kẻ địch bị kéo theo một đoạn nhỏ theo hướng Huyền Sách di chuyển.Kỹ năng 2:
CD: 10/9.6/9.2/8.8/8.4/8.0


Huyền Sách tụ lực rồi tung móc lưỡi liềm theo hướng chỉ định, tụ lực càng lâu móc lưỡi liềm bay càng xa, tụ lực nhiều nhất 4 giây trúng mục tiêu sẽ gây 300/340/380/420/460/500 (+1.40 công vật lý) sát thương vật lý đồng thời đặt hiệu ứng săn đuổi lên mục tiêu.

Khi tụ lực Huyền Sách được tăng 30% tốc chạy. Hủy tụ lực khiến kỹ năng giảm 50% thời gian hồi chiêu. khi hiệu ứng săn đổi được kích hoạt , Huyền Sách có thể tiếp tục dùng chiêu này móc địch về sau đồng thời xóa hiệu ứng Săn đuổi.

Dưới trạng thái Săn đuổi, Huyền Sách được tăng 10/12/14/16/18/20% sát thương và giảm 10/12/14/16/18/20% sát thương phải chịu từ tướng địch . Nếu kẻ địch tử vong kỹ năng giảm 80% thời gian hồi chiêu.


Kỹ năng 3:
CD: 3/2.5/2

 Huyền Sách lao ra phía sau đối thủ dọc theo sợi xích móc và liềm, gây 380/570/760 (+ 200% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường. Trong khi lướt Huyền Sách được miễn 50% sát thương nhận phải.
Kỹ năng này chỉ dùng được khi mục tiêu bị dính kỹ năng 2
 Nội tại: Huyền Sách giết hoặc hỗ trợ giết địch sẽ tăng 70 tốc độ di chuyển % (hiệu ứng giảm dần theo thời gian) và tốc độ đánh tăng 75%, tồn tại trong 5 giây,(tốc đánh tốc chạy giảm theo thời gian).

III. NGỌC THAM KHẢO
Mới hơn Cũ hơn