VIỆT HÓA KỸ NĂNG BẠCH KHỞI - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Bạch Khởi | 白起

  I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đỡ Đòn,

 Video Tham KhảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : JH )


 Nội tại:

 Khi gây ra hoặc nhận sát thương Bạch Khởi sẽ tích nộ, đồng thời tăng tốc độ di chuyển và hiệu ứng hồi máu. Nộ càng cao thì hiệu ứng càng tăng , có thể tăng tốc độ di chuyển lên đến 70 điểm và tăng hiệu quả hồi máu lên 80%.


Kỹ năng 1 :

CD: 5

Bạch Khởi xoay lưỡi hái gây 100/180/260/340/420/500 (+ 33% công vật lý) sát thương vật lý lên những kẻ địch trong phạm vi, và hồi 2% máu tối đa, hiệu quả giảm 1 nửa đối với quái rừng và lính. Thời gian sạc càng lâu, sát thương gây ra và hồi phục càng cao, sát thương tối đa có thể gấp 3 lần giá trị cơ bản và hồi chiêu cũng gấp 3 lần giá trị cơ bản.

Bị động: Khi Bạch Khởi bị thương, có 20% cơ hội tự xoay lưỡi hái thêm lần nữa ( chiêu 1)


Kỹ năng 2 :

CD: 14/13/12/11/10/9

Bạch Khởi triệu hồi lưỡi liềm tại vị trí đã chỉ định, lưỡi liềm được thu lại sau một khoảng thời gian nhất định, gây 200/230/260/290/320/350 (+ 100% công vật lý) sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi và kéo nó trở lại. Đồng thời, kẻ địch sẽ giảm 50% tốc độ di chuyển trong 2,5 giây.

 Nội tại: Bạch Khởi sẽ gây thêm 30% sát thương cho mục tiêu có giá trị máu dưới 30%.


Kỹ năng 3:

CD: 40/35/30

Bạch Khởi nhảy đến vị trí chỉ định, tăng 100 điểm nộ và gây 300/380/460 (+ 100% công vật lý) điểm sát thương phép và khiêu khích kẻ địch. Thời gian khiêu khích sẽ tăng thêm 1 / 1,3 / 1,5 giây (tăng với cấp độ kỹ năng).Lượng máu của Bạch Khởi tỉ lệ thuận với thời gian khiêu khích, cứ mỗi 1000 điểm máu sẽ cung cấp thêm 0,2 giây thời gian khiêu khích, kéo dài tối đa 2,5 giây.


III. NGỌC THAM KHẢOMới hơn Cũ hơn