VIỆT HÓA KỸ NĂNG ĐẠT MA - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Đạt Ma | 达摩

  I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đấu Sĩ , Đỡ Đòn

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : JH )

 Nội tại:

Mỗi khi Bồ Đề Đạt Ma xuất chiêu sẽ nhận được hộ vệ thần chú, mỗi cấp độ sẽ tăng 80 điểm phòng ngự vật lý trong 5 giây, tối đa là 3 điểm cộng dồn. Nếu kỹ năng trúng mục tiêu thì  đòn tấn công thứ 2 sẽ trở thành đòn đánh tay đôi. Nhưng cú đấm thứ hai sẽ chỉ gây (+ 30% công vật lý) sát thương vật lý, đồng thời tăng 100% tốc độ đánh trong 2 giây. Mỗi cú đấm sẽ phục hồi 60 điểm máu.


Kỹ năng 1 :

CD:7 Mức tiêu thụ: 45

Bồ Đề Đạt Ma phi nhanh về phía trước và tung ra một cú đấm cực mạnh, gây 200/240/280/320/360/400 (+ 70% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường và hất tung mục tiêu trong 0,5 giây.


Kỹ năng 2 :

CD: 10 / 9.6 / 9.2 / 8.8 / 8.4 / 8.0 Tiêu thụ: 60

Bồ Đề Đạt Ma tung 5 cú đấm liên tiếp theo hướng chỉ định, mỗi cú đấm gây 75/90/105/120/135/150 (+ 33% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và giảm 20/28/36/44/52/60 điểm phòng thủ vật lý của mục tiêu, tối đa 5 điểm cộng dồn, kéo dài 5 giây.


Kỹ năng 3:

CD: 35/30/25 Tiêu thụ: 100

Bồ Đề Đạt Ma tung một cú đấm siêu mạnh theo hướng chỉ định, gây 150/225/300 (+ 45% công vật lý) sát thương vật lý lên những kẻ địch xung quanh và hất kẻ địch về hướng đó. Nếu kẻ địch bị đấm văng vào địa hình sẽ chịu 150/225/300 (+ 45% công vật lý) sát thương vật lý một lần nữa và bị choáng trong 1,5 giây. Đấm kẻ địch vào địa hình thành công sẽ kích hoạt thêm 1 lần đấm nữa gây 150/225/300 (+ 45% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường và thêm 12% lượng máu đã mất của mục tiêu.


III. NGỌC THAM KHẢO

Mới hơn Cũ hơn