VIỆT HÓA KỸ NĂNG ARTHUR - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆUI. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đỡ Đòn , Đấu Sĩ

 Video Tham KhảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : JH )

 Nội tại:

Arthur nhận được sự bảo vệ của ánh sáng thần thánh và hồi 2% lượng máu tối đa của mình sau mỗi 2 giây.


Kỹ năng 1 :

CD:10/9/8/7/6/5 

Arthur tăng 30% tốc độ di chuyển trong 3 giây. Đòn đánh thường tiếp theo sẽ cường hóa thanh kiếm gây 180/205/230/255/280/305 (+ 100% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và câm lặng mục tiêu 1 giây. Đồng thời, tướng địch sẽ bị đánh dấu trong 5 giây. Các đòn đánh thường và kỹ năng của Arthur sẽ gây thêm sát thương phép bằng 1% máu tối đa của mục tiêu và các đồng minh xung quanh sẽ tăng tốc độ di chuyển của họ thêm 10%.


Kỹ năng 2 :

CD: 12 / 11.4 / 10.8 / 10.2 / 9.6 / 9 

Arthur tự quay kiếm xung quanh mình, gây 145/163/181/199/217/235 (+ 80% công vật lý) sát thương vật lý lên những kẻ địch trên đường đi. Tồn tại tối đa 5 giây.


Kỹ năng 3:

CD: 42/35/28

Arthur nâng thánh kiếm lên và lao về phía tướng địch, gây ra 12/16/20% sát thương phép bằng máu tối đa của tướng địch và hất văng nó lên không trung trong 0,5 giây. Đồng thời,tàn kiếm sẽ tồn tại trong 5 giây. Gây 85/105/125 sát thương phép mỗi giây lên kẻ địch trong khu vực tàn kiếm .


III. NGỌC THAM KHẢO


Mới hơn Cũ hơn