[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KỸ NĂNG ĐẠI KIỀU - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Đại Kiều (大乔)

Đại Kiều (大乔)

 I . GIỚI THIỆU

  Vai Trò : Hỗ Trợ

 Video tham khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại :

 Đại Kiều và đồng đội gần nhất trong phạm vi 600 sẽ tăng 40-60 tốc độ di chuyển, và mức tăng sẽ tăng theo cấp độ anh hùng.


Kỹ năng 1 :

CD: 7  Mana: 70

 Đại Kiều triệu hồi cá chép nhảy theo hướng đã định, gây 500/600/700/800 (+ 50% cộng thêm phép) sát thương phép lên kẻ địch trên đường và đẩy nó đi. Cá chép sẽ tạo thành một dòng sông trong 4 giây, và đồng minh đi qua sẽ tăng tốc độ di chuyển lên 30/50/70/90%.


Kỹ năng 2 :

CD: 10 / 9.4 / 8.8 / 8.2  Mana: 50

 Đại Kiều triệu hồi vòng tròn ma thuật tại vị trí được chỉ định trong 4 giây. Sau 4 giây, tất cả các anh hùng trong vòng tròn sẽ được dịch chuyển trở lại bệ đá, đồng thời họ sẽ phục hồi tất cả sinh mạng và tăng tốc độ di chuyển của họ 25/50/75/100% trong 3/4/5/6 giây.


Kỹ năng 3 :

CD: 11/10/9/8  Mana: 80

Đại Kiệu triệu hồi thủy triều tại vị trí được chỉ định, gây 140/175/210/245 (+ 16% phép cộng thêm) sát thương phép mỗi 0,5 giây trong 4 giây. Kẻ địch chạm vào thủy triều lần đầu tiên sẽ bị im lặng trong 0,5 giây.


Kỹ năng 4:

CD: 80/70/60  Mana: 120

 Đại Kiều triệu hồi một vòng tròn ma thuật lớn tại một vị trí chỉ định, gây ra 660/830/1000 (+ 72% cộng thêm phép thuật) sát thương phép lên những kẻ địch trong phạm vi. Vòng tròn ma thuật sẽ tồn tại trong 8 giây, khi vòng tròn ma thuật tồn tại, tất cả đồng đội có thể nhấp vào vòng xoáy Cổng được dịch chuyển đến vị trí vòng tròn. Khi anh hùng của bạn ở trong vòng tròn, tốc độ tấn công sẽ tăng 40%.


III. NGỌC THAM KHẢO
IV. Cosplay 
Mới hơn Cũ hơn