[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KĨ NĂNG SÁT THỦ LAN - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Sát Thủ

  Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator: Linh Manh Truong )

  Nội tại : Thú Liệp

Khi lượng máu của kẻ địch xuống dưới 30%, sẽ bị Lan coi như "con mồi". Kỹ năng và đòn đánh thường của Lan sẽ gây thêm 10% sát thương thật (trừ thẳng vào máu) cho "con mồi".Kỹ năng 1 : Phá Lãng

Thời gian hồi chiêu: 9/8.8/8.6/8.4/8.2/8 s


   Lan tiến vào trạng thái "Lặn ngầm", đồng thời tăng 100 điểm tốc độ di chuyển trong 3s. Hết thời gian sẽ nhảy lên khỏi mặt nước và hồi 1 nửa thời gian hồi chiêu. Khi ở trạng thái "Lặn ngầm", kích hoạt lần nữa sẽ xông khỏi mặt nước gây 300/350/400/450/500/550(+120% AD cộng thêm) sát thương vật lý và giảm 50% tốc chạy của địch trong 1,5s.

Bị động: Trạng thái "Lặn ngầm" không bị giới hạn thời gian ở khu vực sông. Khi xuất hiện tướng địch dưới 30% máu trong phạm vi 1500 , Lan sẽ được tăng 450 tốc chạy.Kỹ năng 2 : Đoạn Không

Thời gian hồi chiêu: 8/7.8/7.6/7.4/7.2/7 s


Trước kia :

Tấn công kẻ địch xung quanh và cứa vào vết thương của chúng 2 lần liên tiếp mỗi lần tạo 220/250/280/310/340/370(+45% điểm vật lý cộng thêm) sát thương vật lý. Mỗi lần kỹ năng trúng kẻ địch, Lan nhận được 1 tầng dấu ấn, tối đa 3 tầng, lúc đó sử dụng đòn đánh thường sẽ truy kích kẻ địch đồng thời giải trừ dấu ấn tạo thành 40/50/60/70/80/90(+60% công vật lý) sát thương vật lý, đồng thời bản thân Lan hồi phục 100/120/140/160/180/200(+40% điểm vật lý cộng thêm) lượng máu, hồi máu này đối với lính và quái rừng chỉ đạt 40% hiệu quả. Mỗi lần nhát chém truy kích kẻ địch se giảm 1s thời gian hồi chiêu này.

Tại trạng thái ""Lặn ngầm"", sử dụng kỹ năng này sẽ tiến hành 1 đoạn lướt theo hướng chỉ định và trả lại 1 nửa thời gian hồi chiêu 1 Phá lãng.
Thời gian hồi chiêu: 8/7.8/7.6/7.4/7.2/7 s
Mana: 30"

Sau khi bị giảm sức mạnh :

   Tấn công kẻ địch xung quanh và cứa vào vết thương của chúng 2 lần liên tiếp mỗi lần tạo 225 - 400(+45% AD cộng thêm) sát thương vật lý. Mỗi lần kỹ năng trúng kẻ địch, Lan nhận được 1 tầng dấu ấn, tối đa 3 tầng, lúc đó sử dụng đòn đánh thường sẽ truy kích kẻ địch gây 35 - 110(+70% công vật lý) sát thương vật lý, đồng thời bản thân Lan hồi phục 80 - 155(+28% AD cộng thêm) máu, hồi máu này đối với lính và quái rừng chỉ đạt 50% hiệu quả. Mỗi lần nhát chém truy kích kẻ địch sẽ giảm 1s thời gian hồi chiêu này. 

Tại trạng thái "Lặn ngầm", sử dụng kỹ năng này sẽ tiến hành 1 đoạn lướt theo hướng chỉ định và trả lại 1 nửa thời gian hồi chiêu 1 Phá lãng.Kỹ năng 3: Xử Quyết
Thời gian hồi chiêu: 40/35/30s"Lan ném dao găm về phía trước đồng thời làm choáng kẻ địch trên đường đi, sau 1 đoạn lấy đà sẽ lướt về phía dao găm, kéo theo kẻ địch trên đường đi để tiến hành Xử quyết, gây 600/800/1000(+200% điểm vật lý cộng thêm) sát thương vật lý.

Tại trạng thái ""Lặn ngầm"" Lan bỏ qua đoạn ném dao lấy đà, trực tiếp lướt và kéo kẻ địch đi, đồng thời trả lại 1 nửa thời gian hồi chiêu 1 Phá lãng.

Sau khi chỉnh sửa
Lan ném dao găm về phía trước đồng thời làm chậm 90% tốc chạy trong 0,5s, sau 1 đoạn sẽ hóa cá mập lướt về phía dao găm, kéo theo kẻ địch trên đường đi để tiến hành Xử quyết, gây 450 - 750 (+150% AD cộng thêm) sát thương vật lý.
Tại trạng thái "Lặn ngầm" Lan bỏ qua đoạn ném dao lấy đà, trực tiếp hóa cá mập lướt và kéo kẻ địch đi, đồng thời trả lại 1 nửa thời gian hồi chiêu 1 Phá lãng.

III. NGỌC THAM KHẢO

Mới hơn Cũ hơn