[Huy Gồm ] VIỆT HÓA KĨ NĂNG HOÀNG TRUNG - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Hoàng Trung (黄忠)

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Xạ Thủ

 Video tham khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại:

Hoàng Trung bắn thường trúng mục tiêu sẽ nhận được 1,5% chí mạng và 8 công vật lí. Cộng dồn tối đa 5 lần. ( Hiệu ứng sẽ gấp đôi khi Hoàng Trung dùng chiêu cuối )


Kỹ năng 1:

CD: 10 Mana: 50

Hoàng Trung tăng 70% tốc độ di chuyển giảm dần trong vòng 1.5 giây, nếu đang dùng chiêu cuối thì có thể hủy bỏ chiêu cuối ngay lập tức.

 Nội tại: Tăng 60/66/72/78/84/90 đòn tấn công vật lý .


Kỹ năng 2:

CD: 8 / 7.6 / 7.2 / 6.8 / 6.4 / 6 Mana: 80

 Hoàng Trung đặt một quả mìn cảnh báo vào vị trí đã chỉ định và đồng thời nhận được hiệu ứng tầm nhìn. Kẻ địch chạm phải sẽ nhận 200/240/280/320/360/400 (+ 60% công vật lý ) đồng thời sẽ bị làm chậm 50% và chịu thêm 25% giảm giáp trong 2 giây, bản thân sẽ nhận lá chắn miễn 200/240/280/320/360/400 (+0.5 công vật lý) sát thương. Tối đa tích lũy được 2 mìn định vị. 


Kỹ năng 3:

CD: 16/14/12 Mana: 80

 Hoàng Trung dựng trụ tại chỗ, anh ta không thể di chuyển, nhưng sẽ tăng 180/340/500 giáp vật lí và giáp phép trong 15 giây. Mỗi đòn tấn công bình thường của Hoàng Trung sẽ gây 350/525/700 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch ở khu vực trung tâm (giảm 40% sát thương đối với kẻ địch ở cạnh rìa). Hoàng Trung có thể bắn 7 lần và kích hoạt lại chiêu sẽ hủy trạng thái này.


III. NGỌC THAM KHẢO

Mới hơn Cũ hơn