TÀO THÁO - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Tào Tháo | 曹操

  I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đấu Sĩ

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Jh )


 Nội tại:

Mỗi khi Tào Tháo thi triển một kỹ năng, tốc độ đánh của hắn sẽ được tăng thêm 10%, cộng dồn tối đa 5 lần trong 5 giây.


Kỹ năng 1 :

CD:

Tào Tháo tung đòn chém theo hướng chỉ định, gây 160/185/210/235/260/285 (+ 84% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường đi; có thể thi triển tối đa 3 lần chém trong 8 giây và nhát chém thứ ba sẽ hất tung kẻ địch trong 0,5 giây.


Kỹ năng 2 :

CD: 

 Vung một thanh kiếm theo hướng xác định, gây 240/300/360/420/480/540 (+ 90% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường và giảm 50% tốc độ di chuyển của chúng. Tồn tại trong 2 giây.

 Bị động: Khi đòn đánh thường trúng kẻ địch, thời gian chiêu này giảm đi 1 giây.


Kỹ năng 3:

CD: 

Tào Tháo cường hóa bản thân, xoá bỏ mọi trạng thái khống chế và hồi 20% máu đã mất, tăng công vật lý 100/150/200 và 20% kháng hiệu ứng. Mỗi lần dùng đòn đánh thường hoặc kỹ năng trúng mục tiêu sẽ hồi cho bản thân 120/180/240 (+37% công vật lý) máu, kéo dài trong 8 giây.


III. NGỌC THAM KHẢO

Mới hơn Cũ hơn