TẦN THỦY HOÀNG - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 Tần Thủy Hoàng | 嬴政

 I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Pháp Sư

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Jh )

 Nội tại:

 Các đòn đánh thường của Tần Thủy Hoàng có thể xuyên thủng mục tiêu và gây 120 (+ 100% công vật lý) (+ 35% cộng thêm) sát thương phép. Giảm 50% sát thương lên công trình.


Kỹ năng 1 :

CD: 8 Tiêu hao: 70

Tần Thủy Hoàng triệu hồi một trận mưa kiếm trong 2,5 giây gây 145/173/201/229/257/285 (+ 27% cộng thêm phép) sát thương phép lên những kẻ địch trong phạm vi sau mỗi 0,5 giây ,kẻ địch sẽ bị giảm 30% tốc độ di chuyển trong 1 giây.


Kỹ năng 2 :

CD: 10 Tiêu hao: 40

Tần Thủy Hoàng kích hoạt lá chắn hấp thụ 300/330/360/390/420/450 (+ 55% cộng thêm phép thuật) sát thương và gây 200/240/280/320/360/400 (+40 % phép) sát thương phép cho kẻ địch xung quanh và xóa sức mạnh tấn công vật lý do trang bị cung cấp trong 2 giây. Đồng thời, Tần Thủy Hoàng tăng 100 điểm tốc độ di chuyển theo thời gian trong vòng 3 giây.

Bị động: Tần Thủy Hoàng tăng 15/20/25/30/35/40 tốc độ di chuyển.


Kỹ năng 3:

CD: 35 Mức tiêu thụ: 120

 Tần Thủy Hoàng thể hiện sức mạnh của bậc đế vương, tăng 20% ​​tốc độ di chuyển trong 5 giây, triệu hồi 90 thanh kiếm bay theo hướng đã định, mỗi kiếm bay ra có thể gây 64/82/100 (+ 8% phép) sát thương phép, Tần Thủy Hoàng có thể sử dụng các kỹ năng khác trong quá trình này.


III. NGỌC THAM KHẢO

Mới hơn Cũ hơn