LÃO PHU TỬ - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


  Lão Phu Tử | 老夫子

I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò :

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : JH )

 Nội tại:

 Đòn đánh thường của Lão Phu Tử sẽ tăng giá trị hồi báo thêm 1 điểm và cộng dồn tối đa là 5 điểm. Sau khi điểm cộng dồn đầy, bản thân sẽ được cường hóa trong 5 giây; Lão Phu Tử sẽ tăng 60 tốc độ di chuyển và 25% tốc độ tấn công. Đồng thời, đòn đánh thường sẽ gây 60 sát thương chuẩn , mỗi đòn đánh có thể giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng 1 và kỹ năng 2 đi 1 giây.


Kỹ năng 1 :

CD: 8

 Lão Phu Tử vung thước theo hướng chỉ định, kéo kẻ địch trước mặt về phía bản thân gây 200/240/280/320/360/400 (+ 80% công vật lý) sát thương vật lý và giảm 25/30/ 35/40/45/50% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong 1.5 / 1.7 / 1.9 / 2.1 / 2.3 / 2.5 giây.


Kỹ năng 2 :

CD: 8

 Lão Phu Tử bộc phát hào quang, tăng 25/28/31/34/37/40% tốc độ di chuyển và giảm 50/54/58/62/66/70% sát thương nhận vào trong 2 giây và phản lại đòn đánh thường của mục tiêu. Gây cùng một lượng sát thương vật lý lên kẻ tấn công và giảm 50% tốc độ di chuyển trong 2 giây.

 Bị động: mỗi đòn đánh thường có 25% xác suất tung ra Hai đòn đánh thường, đòn đánh thường thứ hai sẽ chỉ gây 50% sát thương.


Kỹ năng 3:

CD: 45/40/35

 Lão Phu Tử lao tới hướng chỉ định và trói tướng địch đầu tiên vào lồng đèn gây 400/500/600 (+ 120% công vật lý) điểm sát thương vật lý và giữ chân trong 5 giây, trong thời gian đó sát thương gây ra bởi mục tiêu sẽ giảm 20%.


III. NGỌC THAM KHẢO

Mới hơn Cũ hơn