KHƯƠNG TỬ NHA - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 Khương Tử Nha | 姜子牙

 I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Pháp Sư

 Video Tham KhảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Thảo Nguyên )


 Nội tại:

Mỗi 120 giây Khương Tử Nha sẽ tăng 168 điểm kinh nghiệm cho đồng đội (khởi động lần đầu sau 120 giây kể từ khi vào trận)


Kỹ năng 1 : Sám hối.

 Thời gian hồi chiêu: 8. Tiêu hao: 50.

Sám hối. Thời gian hồi chiêu: 8. Tiêu hao: 50.Khương Tử Nha tập trung năng lượng gây sát thương lên kẻ địch trong khu vực chỉ định, kẻ địch trúng đòn mỗi 0.5 giây chịu 70/84/98/112/126/140(+15% công phép) điểm sát thương phép thuật, duy trì 5 giây; trong khoảng thời gian đó kẻ địch liên tục bị giảm tốc chạy, kháng phép và kháng vật lý, tối đa có thể giảm 50/58/66/74/82/90% tốc chạy, 10/14/18/22/26% kháng vật lý và kháng phép.


Kỹ năng 2 :Chôn vùi.

 Thời gian hồi chiêu: 12/11/10/9/8/7. Tiêu hao: 60.

Khương Tử Nha kích nổ năng lượng tại vị trí chỉ định, gây 400/480/560/640/720/800(+80% công phép) điểm sát thương phép thuật và đẩy lùi kẻ địch trong phạm vi, đồng thời giảm 50% tốc chạy, duy trì 1.5 giây.


Kỹ năng 3: Đoạn tội.

 Thời gian hồi chiêu: 10/8/6. Tiêu hao: 70.

Khương Tử Nha tập trung năng lượng về phía chỉ định, duy trì tối đa 3 giây, sóng xung kích sẽ tạo thành 450/600/700(+40% công phép)~1350(+120% công phép) điểm sát thương phép thuật đồng thời gây 10% sát thương lên công trình đi qua; thời gian tập trung năng lượng sẽ ảnh hưởng đến sát thương và phạm vi của sóng xung kích, khoảng cách tối đa của sóng xung kích là 1800; tiến hành bất kỳ thao tác nào cũng sẽ ngắt quá trình tập trung năng lượng đồng thời lập tức bắn sóng xung kích.III. NGỌC THAM KHẢO

Mới hơn Cũ hơn