ĐIỂN VI - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Điển Vi | 典韦

  I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đấu Sĩ

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Jh )


 Nội tại:

 Mỗi khi Điển Vi hạ gục hoặc hỗ trợ, sẽ tăng 1 lớp sức mạnh tối đa 20 lớp. Mỗi lớp sẽ cộng thêm 12 công vật lý.


Kỹ năng 1 :

CD:


Điển Vi loại bỏ hiệu ứng khống chế của bản thân và tăng 60% tốc độ di chuyển trong 3 giây. Đòn đánh thường tiếp theo sẽ chém kẻ địch xung quanh gây 300/350/400/450/500/550 (+ 100% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý.


Kỹ năng 2 :

CD: 


Điển Vi giậm nát mặt đất, gây 250/280/310/340/370/400 (+ 100% công vật lý) sát thương vật lý lên mục tiêu trong khu vực và giảm 50% tốc độ di chuyển của chúng trong 2 giây. Nếu giậm trúng mục tiêu , bản thân sẽ tăng 200% tốc độ đánh và 25/30/35/40/45/50% hiệu ứng hút máu trong 3 giây.


Kỹ năng 3:

CD: 


Điển Vi nhảy và bổ vào đầu mục tiêu gây 300/375/450 (+ 120% công vật lý) sát thương chuẩn và giảm 50% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong 3 giây, đồng thời tự cường hóa bản thân khiến đòn đánh thường gây thêm sát thương chuẩn bằng 3% máu tối đa của mục tiêu trong 5 giây.


III. NGỌC THAM KHẢO

Mới hơn Cũ hơn