DƯƠNG TIỄN - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Dương Tiễn |  杨戬

 I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đấu Sĩ

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Linh Manh Truong )


 Nội tại:

Xung quanh Dương Tiễn mỗi 1 tướng địch tồn tại, Dương Tiễn sẽ tăng 20% dẻo dai (giảm thời gian hiệu ứng bất lợi), tối đa nhận 60%.Kỹ năng 1 :

Thời gian hồi chiêu: 6s

Tiêu hao: 45 mana

 Dương Tiễn triệu hồi Hạo Thiên Khuyển tấn công theo hướng chỉ định, gây 150/180/210/240/270/300(+70% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch đầu tiên trúng đòn. Kỹ năng nếu trúng kẻ địch, trong vòng 5s có thể kích hoạt lần nữa, Dương Tiễn sẽ lao về phía kẻ địch gây 225/270/315/360/405/450(+105% công vật lý) sát thương vật lý và kèm theo 16% lượng máu kẻ địch đã mất)sát thương vật lý, đối với mục tiêu không phải tướng gây tối đa 400 điểm sát thương; nếu  trực tiếp hạ gục mục tiêu, kỹ năng này sẽ làm mới ngay lập tức.


Kỹ năng 2 :

Thời gian hồi chiêu: 10/9.6/9.2/8.8/8.4/8.0s

Tiêu hao: 70 mana

 Dương Tiễn dùng thương quét ngang theo hướng chỉ định, gây 250/300/350/400/450/500(+100% công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 50% di chuyển trong 2s; nếu mục tiêu có % máu cao hơn Dương Tiễn sẽ bị làm choáng 1s. Kỹ năng trúng kẻ địch, đòn đánh thường của Dương Tiễn sẽ kèm theo 80/120/160/200/240/280(+35% công vật lý) sát thương thực (trừ thẳng vào máu), kéo dài 5s.


Kỹ năng 3:

Thời gian hồi chiêu: 28/22/16s

Tiêu hao: 100 mana

 Dương Tiễn sử dụng Thiên nhãn có thể bắn ra 3 lần Kích quang; mỗi lần cách nhau không quá 5s, gây 300/450/600(+72% công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường đi; lần thứ 3 sẽ cùng lúc bắn ra 3 đạo Kích quang, kẻ địch chịu nhiều đạo kích quang bắn trúng thì chỉ phải nhận 30% sát thương từ đạo thứ 2. Khi kỹ năng này trúng kẻ địch, Dương Tiễn sẽ chuyển hóa  50% lượng sát thương gây ra thành lượng máu hồi lại.III. NGỌC THAM KHẢO


Mới hơn Cũ hơn