CAO TIỆM LY - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Cao Tiệm Ly | 高渐离

  I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Pháp Sư

 Video Tham KhảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Jh )


 Nội tại:

Các kỹ năng hoặc đòn đánh thường của Gao Jianli coi là một màn biểu diễn. Đòn đánh thường tiếp theo sau mỗi ba lần biểu diễn sẽ phát một hợp âm năng lượng với hiệu ứng phá vỡ mục tiêu, gây ra 280/300/320/340/360/380 + 80% phép cộng thêm) sát thương phép.


Kỹ năng 1 :

CD:  7 Mức tiêu thụ: 80

Gao Jianli chơi một nốt nhạc, khóa tối đa 2 kẻ địch xung quanh để gây ra 350/410/470/530/590/650 (+ 47% cộng thêm phép thuật) sát thương phép. Sau khi nốt nhạc chạm vào kẻ địch, nó sẽ nảy về phía những kẻ địch xung quanh, lưu ý nảy nhiều nhất 2 lần. Khi nhiều nốt trúng cùng một mục tiêu, nốt thứ 2 chỉ gây 30% sát thương.


Kỹ năng 2 :

CD:  10 / 9.4 / 8.8 / 8.2 / 7.6 / 7 tiêu thụ: 70

Gao Jianli giật dây, gây 500/560/620/680/740/800 (+ 65% phép thuật) sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh và giảm 35/40/45/50/55/60% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong 2 giây, mỗi tướng trúng đòn sẽ phục hồi 125/140/155/170/185/200 (+ 16% phép) máu cho bản thân.


Kỹ năng 3:

CD:  45/40/35 tiêu thụ: 140

Cao Tiệm Ly chơi nhạc điên cuồng mỗi 0,5 giây gây 200/275/350 (+ 25% cộng thêm phép thuật) sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh trong 5 giây. Bản thân sẽ nhận được 15% miễn thương và mỗi tướng địch gần đó sẽ nhận  thêm 5% miễn thương. Khi bắt đầu thực hiện, bản thân sẽ tăng 70% tốc độ di chuyển giảm dần trong 3 giây.


III. NGỌC THAM KHẢO

Mới hơn Cũ hơn